ImpactReport™

PROFILLAGERET ApS

CVR - DK35801685

14.06.2024

Basis bæredygtighedsrapport

Baseret på FSRs ESG hoved- og nøgletal samt FNs Verdensmål

FSR's ESG-hoved- og nøgletalsoversigt er anbefalet af Finansforeningen/CFA Society Denmark, FSR – Danske Revisorer og Nasdaq Copenhagen. Hensigten er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed. FNs Verdensmål er er vedtaget af FN og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.


Rapporten viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte Verdensmål og nøgletal.

CO2 og klima

CO2 beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner, og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol).

CO2e Scope 1

8,91

ton

2023

CO2e Scope 2

1,15

ton

2023

Miljø, energi og ressourcer

Energiforbrug

101.778

MJ

2023

Vandforbrug

17,0

m3

2023

Sociale forhold

Kvinder i øvre ledelseslag

0,00

%

2023

Sygefravær

10,0

Dage/FTE

2023

Medarbejdere og kunder

Fuldtidsansatte

1,50

 

2023

Kvindelige fuldtidsansatte

0,00

%

2023

Lønforskel mellem køn

0,00

Mænd : Kvinder

2023

Fastholdelsesgrad af kunder

37,0

%

2023

Ansvarlig ledelse

Kvinder i bestyrelsen

0

 

2023

Lønforskel CEO

1,63

CEO : Ansatte

2023

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende Verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion

Klimaindsats

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
8,91
ton
2023
Total CO2e emission i Scope 2
1,15
ton
2023
Årligt energiforbrug
101.778
MJ
2023
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
41,8
%
2023
Årligt vandforbrug
17,0
m3
2023

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
1,50
 
2023
Andel kvinder af fuldtidsansatte
0,00
%
2023
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
0,00
%
2023
Lønforskel mellem kønnene
0,00
Mænd ifht. kvinder
2023
Medarbejderomsætning
50,0
%
2023
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
10,0
Dage/FTE
2023
Fastholdelsesgrad af kunder
37,0
%
2023

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Lønforskel mellem CEO og medarbejdere
1,63
CEO ifht. ansatte
2023

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified