ImpactReport™

T.J. TRANSMISSION A/S

CVR DK20876786

2023-12-09

Basis bæredygtighedsrapport

Baseret på FSRs ESG hoved- og nøgletal samt FNs verdensmål
FSR ESG-hoved- og nøgletalsoversigten er anbefalet af Finansforeningen / CFA Society Denmark, FSR – danske revisorer og Nasdaq Copenhagen. Hensigten er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed. 

FNs verdensmål er er vedtaget af FN og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.

Rapporten viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte Verdensmål og nøgletal.

De ansatte

De ansatte 

Vi lægger stor vægt på at fastholde vores medarbejdere og betragter det som en æresopgave. Dette er grunden til, at størstedelen af vores medarbejdere i TJ Transmission har været hos os i mange år. Vi har opnået stor succes med at have og uddanne lærlinge, og vi gør en dyd ud af at fastholde dem i vores virksomhed.

Sygefravær

Vi fører nøje registrering af både sygefravær og arbejdsulykker. Dette gør vi for at opnå en dybere forståelse af årsagerne bag fraværet, og for at kunne forebygge potentielle årsager bedst muligt. Af samme grund har vi en dedikeret sikkerhedsrepræsentant, som sikrer, at arbejdsforholdene er forsvarlige både med hensyn til sikkerhed og sundhed. Vi prioriterer en tryg og sikker arbejdsplads for vores medarbejdere.

Fuldtidsansatte

16,0

 

2022

Sygefravær

6,60

Dage/FTE

2022

Bæredygtighed og cirkulær økonomi

Elbranchen er konstant i udvikling, og omkring nye metoder, krav, teknikker, kurser eller materialer er det nødvendigt for elvirksomheder at være omstillingsparate, nysgerrige på nye tendenser og have interesse i at udvikle sig med tiden. Bæredygtighed og cirkulær økonomi er to vigtige faktorer, der spiller en central rolle i næsten alle brancher.

Derfor lægger vi i TJ Transmission ekstra meget vægt på disse aspekter. Vi fokuserer på affaldssortering og genanvendelse af materialer, herunder paller, tromler og kabler. I de seneste fem år har vores fokus været rettet mod optimering og udvikling af vores processer.

CO2 og klima

CO2 beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner, og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol).

CO2e Scope 1

38,6

ton

2022

CO2e Scope 2

1,08

ton

2022

Vi som virksomhed anerkender vores sociale ansvar og derfor engagerer vi os aktivt i at støtte og sponsorere forskellige aktiviteter og formål. Som en naturlig konsekvens af dette har vi en dybfølt interesse i vores samfunds velbefindende og hvordan det udnytter sine ressourcer.
Troels Poul Jørgensen
T.J. TRANSMISSION A/S

Miljø, energi og ressourcer

Målet for TJ Transmission er at entredjedel af energiforbruget i 2024 kommer fra vedvarende energikilder.

Energiforbrug

251.907

MJ

2022

Elektricitetsforbrug

32.349

MJ

2022

Ledelse

TJ Transmission blev grundlagt i 1994 og i 1998 blev virksomheden omdannet til et aktieselskab (A/S). Siden da har bestyrelsen bestået af Bodil Gravgaard Jørgensen, Troels Poul Jørgensen og Per De La Motte Olsen.

Kvinder i bestyrelsen

1

 

2022

Mænd i bestyrelsen

2

 

2022

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende Verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.

Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Klimaindsats

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
38,6
ton
2022
Total CO2e emission i Scope 2
1,08
ton
2022
Årligt energiforbrug
251.907
MJ
2022
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
0,00
%
2022
Årligt vandforbrug
79,0
m3
2022

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
16,0
 
2022
Andel kvinder af fuldtidsansatte
6,00
%
2022
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
35,0
%
2022
Lønforskel mellem kønnene
0,00
Mænd ifht. kvinder
2022
Medarbejderomsætning
0,00
%
2022
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
6,60
Dage/FTE
2022
Fastholdelsesgrad af kunder
Ej opgjort
 

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Antal kvinder i virksomhedens bestyrelse
1
 
2022
Antal mænd i virksomhedens bestyrelse
2
 
2022
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder
100
%
2022
Lønforskel mellem CEO og medarbejdere
Ej opgjort
CEO ifht. ansatte

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified