ImpactReport™

AUT. VVS-INSTALLATØR P.E.LARSEN A/S

CVR DK30611896

20.05.2024

Basis bæredygtighedsrapport

Baseret på FSRs ESG hoved- og nøgletal samt FNs Verdensmål

FSR's ESG-hoved- og nøgletalsoversigt er anbefalet af Finansforeningen/CFA Society Denmark, FSR – Danske Revisorer og Nasdaq Copenhagen. Hensigten er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed. FNs Verdensmål er er vedtaget af FN og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.


Rapporten viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte Verdensmål og nøgletal.

CO2 og klima

CO2 beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner, og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol).
Vores største CO2 belastning er vores forbrug af brandstof til firmabiler

CO2e Scope 1

64,5

ton

2022

CO2e Scope 2

3,59

ton

2022

Miljø, energi og ressourcer

Energiforbrug

6,84

MJ

2022

Vandforbrug

37,0

m3

2022

Sociale forhold

Kvinder i øvre ledelseslag

1,00

%

2022

Sygefravær

4,80

Dage/FTE

2022

Medarbejdere og kunder

Fuldtidsansatte

24,0

 

2022

Kvindelige fuldtidsansatte

4,00

%

2022

Lønforskel mellem køn

0,00

Mænd : Kvinder

2022

Ansvarlig ledelse

Kvinder i bestyrelsen

0

 

2022

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende Verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.

Sundhed og Trivsel

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Rent Vand og Sanitet

Vi skal sikre bæredygtig adgang til og forvaltning af vand og sanitet for alle

Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
64,5
ton
2022
Total CO2e emission i Scope 2
3,59
ton
2022
Årligt energiforbrug
6,84
MJ
2022
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
72,0
%
2022
Årligt vandforbrug
37,0
m3
2022

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
24,0
 
2022
Andel kvinder af fuldtidsansatte
4,00
%
2022
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
1,00
%
2022
Lønforskel mellem kønnene
0,00
Mænd ifht. kvinder
2022
Medarbejderomsætning
0,72
%
2022
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
4,80
Dage/FTE
2022
Fastholdelsesgrad af kunder
90,0
%
2022

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Lønforskel mellem CEO og medarbejdere
1,20
CEO ifht. ansatte
2022

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified