ImpactReport™

SEE SAFE ApS

CVR DK31257735

17.07.2024

Basis bæredygtighedsrapport

Baseret på FSRs ESG hoved- og nøgletal samt FNs Verdensmål

FSR's ESG-hoved- og nøgletalsoversigt er anbefalet af Finansforeningen/CFA Society Denmark, FSR – Danske Revisorer og Nasdaq Copenhagen. Hensigten er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed. FNs Verdensmål er er vedtaget af FN og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.


Rapporten viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte Verdensmål og nøgletal.

Om Seesafe ApS

SeeSafe er en service- og rådgivningsvirksomhed med speciale i videoovervågning og sikring. Virksomheden har som mål at levere arbejde og installationer af høj håndværksmæssig standard og i en kvalitet, som kunder og slutbruger vedbliver med at være tilfredse med. 

I alt vores arbejde tænker vi grønt og bæredygtigt. Det gælder fra indkøb til færdig installation hos kunden. Vi har fortsat meget at lære og blive bedre til i vores arbejde med bæredygtighed.  SeeSafe stræber efter at være førende indenfor vores branche i den grønne omstilling. Vores mål er at bidrage positivt til den bæredygtige omstilling. Vi er der ikke endnu. Med vores første bæredygtighedsrapportering har SeeSafe sat ekstra fokus på den grønne omstilling og har fået nogle mål at arbejde med. 

I vores arbejde med med bæredygtighed og grøn omstilling har vi bl.a. fået god hjælp og sparring fra vores dygtige samarbejdspartnere og ESG-konsulent i Jyske Bank og i Teknologisk Institut. Sammen med Teknologisk Institut har SeeSafe været igennem et værdifuldt forløb med "Strategisk udvikling & bæredygtig vækst".

SeeSafe bæredygtighedsstrategi - hvorfor arbejde med bæredygtighed ?

For SeeSafe er det ikke er valg, ikke at arbejde med bæredygtighed. Det er en naturlig del af vores DNA og vores værdier. SeeSafe er til for vores kunder. Vi har dygtige medarbejdere, som  vi skal fastholde og tiltrække nye. Vi tager ansvar for vores samfund. De tre nøgleinteressenter er grundlaget for SeeSafe og hænger uløseligt sammen. Vi gør vores ypperste for at  værne om de tre. De er SeeSafe eksistensgrundlag. 

Fremtiden stiller store krav til ESG og til ESG data. Virksomheder står over for stigende krav om at kunne dokumentere et grønt fodaftryk fra kunder, samarbejdspartnere og myndigheder. SeeSafe er imidlertid endnu ikke direkte omfattet af ESG rapportering, da SeeSafe er en såkaldt regnskabsklasse B virksomhed. Vi vil være på forkant og har derfor udarbejdet bæredygtighedsrapportering. Rapportering følger vores finansielle regnskabsår, som er fra 1/5 til 30/4. 

Vi har valgt at anvende rapporteringsværktøjet Valified bl.a. fordi det er anbefalet af vores arbejdsgiverorganisation TEKNIQ. Valified er en digital platform, der gør det nemmere og enklere at skaffe data samt måle, rapportere og arbejde struktureret med at dokumentere vores arbejde med den grønne omstilling. 

SeeSafe CO2 aftrykt og klimabelastning

Efter anbefalinger fra vores ESG samarbejdspartnere er fokus  i vores første bæredygtighedsrapport på Scope 1 og Scope 2, dvs. vores direkte og indirekte klimaaftryk. (Scope 1: udslip gennem den energi, vi køber (el og varme)). (Scope 2: udslip i forbindelse med de produkter og services, vi forbruger). Scope 3, dvs. indirekte udledning fra vores leverandører, er udeladt, men vi har påbegyndt arbejde med at få data fra leverandører.  

Vores CO2 beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner, og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol).

CO2e Scope 1

70,2

ton

2022/2023

CO2e Scope 2

2,24

ton

2022/2023

CO2eScope 1 - Transport

Brændstof/transport
Vi har kunder i hele Danmark, Skadinavien og det meste af Europa. Vores teknikere dækker hele Danmark. I Skandinavien  og øvrige Europa anvender vi i høj grad samarbejdsparterne til installation og serviceopgaver. Nogle serviceopgaver kan klares remote, men til langt de fleste opgaver, skal vores tekniker være fysik hos kunden. Vi har derfor relativt stort kørselsbehov til vores mange kunder og  brændstof udgør størstedelen af vores energiforbrug. Vi planlægger altid vores teknikerbesøg, så vi optimerer kørslen bedst muligt. Vores 13 firmabiler kører på diesel. Vi vil gerne erstatte dem med elbiler. Aktuelt er rækkevidden for elbiler dog ikke tilstrækkelig til vores kørselsbehov. Vi udskifter løbende vores bilpark for at få mere miljørigtige biler. Derudover laver vi rotation af vore biler, sådan at biler der kører længst, er dem der har den mindste udledning.

SeeSafe søsterselskab, SeeSafeIT, har et mindre kørselsbehov og kører med færre materialer/mindre vægt end SeeSafe's biler. I SeeSafeIT har vi derfor udskiftet dieselbilen til en elbil.  

Vores fokuspunkter er at mindske vores brændstofforbrug ved at blive bedre til at planlægge teknikernes besøg hos kunderne efter kortest kørsel. Vi anvender et effektiv GPS værktøj til dette.

Diesel

26.057

liter

2022/2023

CO2e Scope 1

70,2

ton

2022/2023

CO2e Scope 2 - Elektricitetsforbrug samt naturgasforbrug

CO2e Scope 2 udgør vores  elktricitetsforbrug og naturgasforbrug. SeeSafe flyttede til nyt domicil i maj 2022. Det er beliggende i Næstveds tredje største industriområde. Der er desværre ikke fjernvarme i området. Da vi flyttede til vores nye domicil, tog SeeSafe initiativ til at få fjernvarme i området. Det krævede, at 40% af ejendommene i området ville skifte fra naturgas til fjernvarme. Det var der ikke opbakning til. Det har således ikke været muligt at skifte vores gasfyr til fjernvarme. Vi supplerer vores gasvarme med varme fra varmepumper. Vi er nu også gået i gang med at undersøge mulighederne for solceller, jordvarme og andre grønne energiløsninger.  Samtidig er vi ved at undersøge mulighederne for at skifte til grøn el. 

Elektricitetsforbrug

67.116

MJ

2022/2023

Naturgasforbrug

2.639

m3

2022/2023

Affaldshåndtering

Affaldshåndtering
Vi sorterer vores affald i småt/stort brændbart, pap samt elektronikaffald.
 
Småt/stort brændbart
Småt/stort brændbart køres til forbrænding.
 
Pap
Pap genanvendes.
 
Elektronik
Mest muligt elektronik genanvendes.
 
Vores mål er at blive endnu bedre til affaldshåndtering, minimere affald og genbrug det, der kan genbruges.

Miljø, energi og ressourcer

Energiforbrug

455.820

MJ

2022/2023

Vandforbrug

115

m3

2022/2023

SeeSafe bygger på tillid og langevarige relationer med kunder og medarbejdere. Vi tager ansvar for vores handlinger og samfundet. Bæredygtighed er derfor naturlig del af SeeSafe strategi.  
Michael Frandsen
SEE SAFE ApS

Årets læreplads og eletrikerlærlinge

SeeSafe tager ansvar for at uddanne elektrikere. Vores mål er altid at have 1-2 lærlinge eller 10-20% af vores interne tekniske stab. Vi giver vores lærlinge en god uddannelse som elektriker/sikringstekniker. Vi "behandler" vores lærlinge godt som alle vores øvrige medarbejdere. Vores arbejde med lærlinge er blevet bemærket i en sådan grad. at SeeSafe i 2019 blev kåret af EUC som årets læreplads. 

Efter endt uddannelse er vores lærlinge blevet tilbudt job i SeeSafe, hvilket de har takket "ja" til. Det ser vi også som en blåstempling af vores indsats med at uddanne lærlinge. 

Kvindelige ansatte

Elektriker- og sikringsbranchen er domineret af mandlige ansatte. Det gælder også i SeeSafe. Hos SeeSafe har vi altid fokus på kompetencer og adfæd, når vi ansætter personale. Vi har dog også fokus på, at vi gerne vil have flere kvindelige ansatte, da vi oplever, det giver en god dynamik i medarbejderstaben. Vores fokus på at tiltrække kvindelige ansatte kommer bl.a. til udtryk i vores jobopslag og i indretningen af vores domicil mv. 

Kvindelige fuldtidsansatte

11,5

%

2022/2023

Kvinder i øvre ledelseslag

0,00

%

2023/2024

Vores medarbejdere

Hos SeeSafe tror vi på, at glade medarbejdere er nøglen til succes. Vi har høj medarbejdertrivel og generelt gode medarbejderforhold. Vores medarbejdere kan i høj grad selv være med til at planlægge arbejdsopgaver og har fleksible arbejdstider, herunder mulighed for 3 og 4 dags arbejdsuger. Det giver også fleksibilitet "den anden vej", og alle vores medarbejdere er villige til at give "en ekstra hånd", når der er ekstraordinært travlt og opgaver nærmer sig deadline.

Vores gode medarbejdertrivsel resulterer og i et lavt sygefravær og lav medarbejderomsætning. Vores sygefravær er på 4,80 dage pr. medarbejder, hvilket er meget lavt både for branchen og generelt. Det er vi meget tilfredse med. Vores medarbejderomsætning er også lav, og opsigelser er kommet som følge af, at en ansat er flyttet til anden geografi. 
 
Grundet SeeSafe vækst har vi rekrutteret en del nyt personale. Vi  får mange kvalificerede ansøgere til vores opslåede stillinger, og vi har fået nye dygtige kollegaer ombord i SeeSafe. Alle nye medarbejdere gennemgår et struktureret onboarding forløb med løbende opfølgning de første 6 måneder. 

Fuldtidsansatte

17,2

 

2023/2024

Sygefravær

4,80

Dage/FTE

2022/2023

Ansvarlig ledelse

Vores bestyrelse består af Michael Hartmann Frandsen, Flemming Viborg Jørgensen og Jens Madsen. Bestyrelsen blev etableret i 2021. 

Mænd i bestyrelsen

3

 

2022/2023

Kvinder i bestyrelsen

0

 

2022/2023

Take back koncept

Kamera og andet overvågningsudstyr har generelt ikke et stort klimaaftryk. Vi vil altid hjælpe vores kunder med at have det mest tidsvarende udstyr og med mindst klimaaftryk. Nye teknologier og med mindre klimaaftryk bliver imidlertid hurtigt udviklet. 

SeeSafe har derfor udviklet et bæredygtigt koncept med fokus på minimal klimabelastning. Vi kalder det "Take back koncept". Take back konceptet rummer to elementer: 
  1. SeeSafe tilbyder altid at tage kunders udtjente udstyr retur og bortskaffe det i korrekte affaldsfraktioner, herunder  elektronik affald. 
  2. SeeSafe tilbyder at lease udstyr til vores kunder i en 3 årig periode. Ved periodens udløb kan SeeSafe tage udstyr retur, rådgive kunden om nyt udstyr og klimaaftrykket i det nye udstyr ift. det nuværende eller forlænge aftalen, hvis der ikke er nye teknologiske eller klimamæssige forhold, der taler for en udskiftning.
Kundecase:
SeeSafe indgik en aftale med en kunde, der skulle lukke butikker, om at nedtage alt overvågningsudstyr fra butikkerne. Dette gjorde vores teknikere. I forbindelse med dette arbejde sørgede de for at sortere alt udstyr. Noget udstyr var næsten nyt og kunne genanvendes, mens andet blev skrottet. Affald, der skulle skrottes, kom til vores affaldscontainere på hovedkontoret eller afleveret i den korrekte affaldssortering på genbrugsplads. På den måde sikrede vi bedste recycling af udstyr til glæde for vores kunde, SeeSafe og samfundet. 

FN's Verdensmål

SeeSafe bakker op om alle FN's 17 Verdensmål. Verdensmålene forpligter alle FN’s medlemslande til at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner og på at styrke internationale partnerskaber. I SeeSafe har vi ikke udvalgt fx. 2 til 4 Verdensmål eller nogle af de 160 delmål for at arbejde ekstra fokuseret med dem. 

I SeeSafe arbejder vi med "Sundhed og trivsel", men i en anden kontekst end Verdensmål 3 om "Sundhed og Trivsel", da det handler om "mindske mødredødelighed og dødelighed blandt nyfødte og børn, sætte en stopper for epidemier og øge forebyggelsen af sygdomme samt det generelle sundhedsniveau". Vi er naturligvis et helt andet sted. Vi arbejder med Sundhed og Trivsel blandt vores medarbejdere bl.a. ved altid at have hjælpemidler til installationsarbejdet og en sund forkostordning.

Det samme gælder for Verdensmål 4, som "handler om at sikre både drenge og piger adgang til gratis grundskole uanset forældrenes indkomst niveau og sikre lige adgangs til højere uddannelse samt information helt generelt." Vi tager ansvar for at uddanne elever og efteruddanne vores personale, så vi altid er opdateret med nye kompetencer og certificeringer. 

FN's Verdensmål 16 handler om at støtte fredelige og inkluderede samfund, give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.

SeeSafe's løsninger kan være med til at sikre fredelige samfund og bidrage til retssikkerhed. Overvågning, overvågningskamera, tyverisikring mv. er blevet en del af hverdagen i Danmark og mange vestlige lande. Overvågning kan være med til at opklare kriminelle handleringer og sikre vigtigt bevismateriale i retssalen. SeeSafe har flere gange for vores kunder været med til at udlevere bevismateriale til myndigheder. 

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
70,2
ton
2022/2023
Total CO2e emission i Scope 2
2,24
ton
2022/2023
Årligt energiforbrug
455.820
MJ
2022/2023
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
41,8
%
2022/2023
Årligt vandforbrug
115
m3
2022/2023

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
17,2
 
2022/2023
Andel kvinder af fuldtidsansatte
11,5
%
2022/2023
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
0,00
%
2022/2023
Lønforskel mellem kønnene
0,00
Mænd ifht. kvinder
2022/2023
Medarbejderomsætning
17,4
%
2022/2023
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
4,80
Dage/FTE
2022/2023
Fastholdelsesgrad af kunder
Ej opgjort
 

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Lønforskel mellem CEO og medarbejdere
Ej opgjort
CEO ifht. ansatte

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified