ImpactReport™

United Foam A/S

CVR DK63531316

14.06.2024

Basis bæredygtighedsrapport

Baseret på FSR's ESG hoved- og nøgletal samt FNs verdensmål

FSR's ESG-hoved- og nøgletalsoversigten er anbefalet af Finansforeningen/CFA Society Denmark, FSR – Danske Revisorer og Nasdaq Copenhagen. Hensigten er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed. FNs verdensmål er vedtaget af FN og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.


Rapporten viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte verdensmål og nøgletal.
“Polyurethan isolering bidrager effektivt til at mindske bygningers energiforbrug og dermed CO2-udledningen. Det har en bedre isoleringsevne ved tyndere materiale  end andre oftest anvendte isolationsmaterialer”
Per Andersen
United Foam A/S

CO2 og klima

CO2-beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk, jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol).

CO2e Scope 1

44,2

ton

2021

CO2e Scope 2

11,9

ton

2021

Vi er opmærksomme på, at en stor del af vores scope 1-udledning stammer fra opvarmning med fossile brændstoffer. Vi undersøger løbende muligheder for at skifte over til mere bæredygtige energikilder.
Per Andersen
United Foam A/S

Miljø, energi og ressourcer

Energiforbrug

790.580

MJ

2021

Vandforbrug

40,0

m3

2021

Vi arbejder på at erstatte vores råmaterialer med grønnere alternativer. Vi er løbende i kontakt med vores leverandører for at være på forkant med udviklingen. Vi har lavet en del tests med forskellige grønnere alternativer til polyoler, som udgør ca. 10% af det færdige produkt. Almindelige polyoler er fremstillet af råolie, men alternativer kan f.eks. være fremstillet på basis af sojabønner, cashewskaller eller fyrrekogler.
Per Andersen
United Foam A/S

Sociale forhold

Kvinder i øvre ledelseslag

50,0

%

2021

Sygefravær

1,50

Dage/FTE

2021

Medarbejdere og kunder

Fuldtidsarbejdsstyrke

4,00

 

2021

Kvindelige fuldtidsansatte

50,0

%

2021

Kvinder i øvre ledelseslag

50,0

%

2021

Fastholdelsesgrad af kunder

100

%

2021

Det er vigtigt for os at holde os på forkant med den teknologiske udvikling – især med fokus på bæredygtige materialer. Vi holder os opdateret om igangværende projekter, som kan hjælpe os med at gøre en forskel. Der er flere spændende projekter, som forsøger at genanvende PUR (polyurethan) som en del af en cirkulær økonomi – både ved at neddele produkter mekanisk og ved kemisk dekomponering.
Per Andersen
United Foam A/S

Ansvarlig ledelse

Kvinder i bestyrelsen

1

 

2021

Mænd i bestyrelsen

3

 

2021

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion

Partnerskaber for Handling

Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
44,2
ton
2021
Total CO2e emission i Scope 2
11,9
ton
2021
Årligt energiforbrug
790.580
MJ
2021
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
40,0
%
2021
Årligt vandforbrug
40,0
m3
2021

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
4,00
 
2021
Andel kvinder af fuldtidsansatte
50,0
%
2021
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
50,0
%
2021
Medarbejderomsætning
25,0
%
2021
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
1,50
Dage/FTE
2021
Fastholdelsesgrad af kunder
100
%
2021

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Antal kvinder i virksomhedens bestyrelse
1
 
2021
Antal mænd i virksomhedens bestyrelse
3
 
2021
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder
100
%
2021

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified