ImpactReport™

SVEND KNUDSEN - Elektrikeren Thy ApS

CVR DK55941114

2023-12-09

Bæredygtighedsrapport

Dette er SVEND KNUDSEN ELEKTRIKEREN THY´S  første bæredygtighedsrapport. Rapporten er baseret på FSR og
Nasdaq Copenhagen´s ESG hoved- og nøgletal samt FNs verdensmål, dette er for at sikre valid data og standardisere nøgletal for bæredygtighed.
 

FN´S VERDENSMÅL 
Vi har sat 4 af FN’s Verdensmål centrum for vores arbejde.

 Antallet af personer med adgang til elektricitet stiger drastisk år for år og det samme sker med forbrug af elektricitet hos danske virksomheder. Vi har en global økonomi, der er afhængig af fossile brændstoffer, og stigningen i udledningen af drivhusgasser skaber drastiske ændringer i vores klimasystem. Det har en synlig effekt på alle kontinenter. 

Men der er heldigvis sket et skift i retning af alternative energikilder, og et øget fokus på at anvende præcis den mængde energi der er nødvendigt. Det er en udvikling vi gerne vil støtte op om. Vi kompetencer udvikler derfor konstant vores virksomhed i retning af vedvarende energikilder, som power-to-x anlæg, solceller, batteripakker og udvikler på energieffektivitet, både hos selv og hos vores kunder.
 
For Svend Knudsen Elektrikeren Thy handler bæredygtighed om at tage ansvar. Det gælder alt lige fra at mindske vores egen miljøpåvirkning til at hjælpe vores kunder med at forløse deres potentiale for energioptimering.

Derfor rådgiver vi vores kunder om optimeringsmuligheder og implementering af energibesparende tiltag. 

FNs verdensmål er er vedtaget af FN og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.


Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget i forhold til bæredygtig udvikling og den grønne omstilling. Hos Svend Knudsen Elektrikeren Thy fokuserer vi på de områder hvor vi kan gøre en forskel både for vores kunder og os selv.
"FORDI DER IKKE ER EN PLANET B"

Jarl Knudsen
direktør & indehaver

CO2 og klima

CO2 beregningerne i både Scope1 og Scope 2 er opgjort samlet. Opgørelsen omfatter således vores lokationer i både Hanstholm og Thisted.

CO2 beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner, og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol).

CO2e Scope 1

16,9

ton

2021/2022

CO2e Scope 2

2,85

ton

2021/2022

Miljø, energi og ressourcer

Opgørelsen omfatter det samlede forbrug på begge vores lokationer. Vi køber vores strøm lokalt, og her kommer 15% af energien fra vedvarende energikilder. 

Energiforbrug

646.454

MJ

2021/2022

Vandforbrug

26,0

m3

2021/2022

Sociale forhold

Dygtige og veluddannede medarbejdere som trives er fundamentet for Svend Knudsen Elektrikeren Thy. Vi ved at det er vigtigt at balancen mellem arbejde og hjemmet fungere og at man har mulighed for ex. at hente børn i institution, så derfor sluttes arbejdsdagen hos os kl. 15:30 og kl. 12:30 om fredagen. 

Ordentlige arbejdsforhold

Som medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne arbejder alle hos os på dansk overenskomst. Det sikrer ordentlige arbejdsforhold, der lever op til gældende regler og lovgivning. 

Efteruddannelse

Hvert år er de fleste af vores medarbejderne på branchespecifikke uddannelsesforløb hvor de kompetenceudvikles til fremtidens krav.

Kvinder i øvre ledelseslag

30,0

%

2021/2022

Sygefravær

1,25

Dage/FTE

2021/2022

Medarbejdere og kunder

Vi har et mantra der lyder; " Der skal være kvalitet i det arbejde vi udfører, og der skal være kvalitet i de materialer vi bruger" - og det er måske grunden til at mange af vores faste kunder har vi serviceret i over 30 år.

Lærlinge, voksenlærlinge og praktikanter

Vi tager ansvar for at uddanne fremtidens lærlinge. I 2021/2022 udgjorde andelen af lærlinge i forhold til antal fuldtidsansatte 40%, heraf er en voksenlærling. Vi har hvert år praktikanter både fra folkeskolen, erhvervsskolen og fra maskinmesteruddannelsen. Mange af vores lærlinge har gennem tiden afsluttet med medalje. Vi ligger vægt på at de får en bred uddannelse, prøver meget forskelligt og arbejder seriøst med at gøre dem selvstændig tænkende således at de har et godt og solidt fundament at bygge videre på, når de er færdig uddannet. Det er et erhverv der konstant er under udvikling, og det skal vores lærlinge uddannes til at navigere i.


Fuldtidsansatte

10,0

 

2021/2022

Kvindelige fuldtidsansatte

10,0

%

2021/2022

Fastholdelsesgrad af kunder

100

%

2021/2022

Ansvarlig ledelse

Vi har valgt at ansætte en professionel bestyrelsesformand. Det har vi for at sikre en fortsat udvikling af vores virksomhed, for at få kvalificeret sparring og på den måde blive "tvunget" til at hæve blikken fra den daglige drift. 

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med verdensmål der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag. Vi kan ikke ændre alt men vi kan gøre noget.


Verdensmål 7: Bæredygtig energi

Hos Svend Knudsen Elektrikeren Thy understøtter vi den grønne omstilling når vi hos kunderne rådgiver om, installerer og servicerer el tekniske løsninger, der bidrager til reducere energiforbruget og dermed et lavere CO2-udslip. Herunder blandt andet:

Energioptimering

Intelligent styring af installationer

Solceller og batterilagring

Varmepumper

 Lader til el- og hybridbiler

Indregulerering af ventilationsanlæg og meget mere.

 
Verdensmål 17: Partnerskab for handling

Vi er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne og her igennem er Svend Knudsen Elektrikeren Thy repræsenteret i langt over 100 store og små, lokale, nationale og internationale råd og udvalg der spænder vidt både geografisk og emnemæssigt, herunder selvfølgelig også den grønne omstilling.

Dermed bidrager Svend Knudsen Elektrikeren Thy, sammen med resten af installationsbranchen til at styrke den grønne omstilling og opfyldelse af Danmarks klimamål om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledningen i 2030. 

 
Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Dygtige og veluddannede medarbejdere som trives er fundamentet for Svend Knudsen Elektrikeren Thy. Vi ved at det er vigtigt at balancen mellem arbejde og hjemmet fungere og at man har mulighed for ex. at hente børn i institution, så derfor sluttes arbejdsdagen hos os kl. 15:30 og kl. 12:30 om fredagen. Som medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne arbejder alle hos os på dansk overenskomst. Det sikrer ordentlige arbejdsforhold, der lever op til gældende regler og lovgivning. Hvert år er de fleste af vores medarbejderne på branchespecifikke uddannelsesforløb hvor de kompetenceudvikles til fremtidens krav. Forløbene er nøje planlagt ud fra medarbejderens egne ønsker og kompetencer.

Vi tager ansvar for at uddanne fremtidens lærlinge! I 2021/2022 udgjorde andelen af lærlinge i forhold til antal fuldtidsansatte 40%, heraf er en voksenlærling. Vi har hvert år praktikanter både fra folkeskolen, erhvervsskolen og fra maskinmesteruddannelsen. Mange af vores lærlinge har gennem tiden afsluttet med medalje. Vi ligger vægt på at de får en bred uddannelse, prøver meget forskelligt og arbejder seriøst med at gøre dem selvstændigt tænkende således at de har et godt og solidt fundament at bygge videre på, når de er færdiguddannet. Det er et erhverv der konstant er under udvikling, og det skal vores lærlinge uddannes til at navigere i.

 
Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Et godt job handler ikke bare om penge. Arbejde er med til at skabe en ramme om vores daglige liv. Arbejdet er ofte med til at bestemme hvor man skal bo. I Danmark flytter folk ind til byerne og væk fra landet. Så vi skal være med til at sikre, at der sker en udvikling i landområderne, at der er gode spændende jobs at få og at familierne kan fungere og trives i både arbejde og fritid.

Vi tror på at tilstedeværelse og opbakning i de lokalområder som vi selv er en del af, bidrager til udvikling og liv. Derfor har vi fysiske lokationer i både Thisted og Hanstholm. Svend Knudsen Elektrikeren Thy sponsorerer over 30 små og store foreninger, og det gør vi fordi vi ønsker at bakke op om de lokale ildsjæle som medvirker til, at der sker mange forskellige aktiviteter i lokalområderne.

Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Partnerskaber for Handling

Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
16,9
ton
2021/2022
Total CO2e emission i Scope 2
2,85
ton
2021/2022
Årligt energiforbrug
646.454
MJ
2021/2022
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
15,0
%
2021/2022
Årligt vandforbrug
26,0
m3
2021/2022

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
10,0
 
2021/2022
Andel kvinder af fuldtidsansatte
10,0
%
2021/2022
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
30,0
%
2021/2022
Lønforskel mellem kønnene
21,0
Mænd ifht. kvinder
2021/2022
Medarbejderomsætning
0,00
%
2021/2022
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
1,25
Dage/FTE
2021/2022
Fastholdelsesgrad af kunder
100
%
2021/2022

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Antal kvinder i virksomhedens bestyrelse
1
 
2022/2023
Antal mænd i virksomhedens bestyrelse
2
 
2021/2022
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder
100
%
2022/2023

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified