ImpactReport™

Thorsen-Teknik A/S

CVR DK36930764

14.06.2024

Basis bæredygtighedsrapport

Baseret på FSRs ESG hoved- og nøgletal samt FNs verdensmål

FSR's ESG-hoved- og nøgletalsoversigt er anbefalet af Finansforeningen/CFA Society Denmark, FSR – Danske Revisorer og Nasdaq Copenhagen. Hensigten er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed. 


FNs verdensmål er er vedtaget af FN og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.


Rapporten viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte Verdensmål og nøgletal.

Thorsen-Teknik A/S.

Thorsen-Teknik er en dansk præcisions- og teknologi virksomhed, som primært beskæftiger sig med eftermonterede præcisions-løsninger til jordbruget. Virksomheden har en stor egenproduktion af hard- og software løsninger, som blandt andet omfatter EIKSteer, RosCrop, RosPlough, ImpSteer og USB WIFI Sync, samt en yderst specialiseret udvikling og produktion af interfaces til forskellige landbrugsredskaber.
Virksomheden består i Danmark af 11 medarbejdere med eksterne forhandlere i både Danmark og Norge. 
I Sverige har Thorsen-Tekniks søstervirksomhed; Thorsen-Teknik AB, en medarbejder. 
Virksomheden har fokus på innovative og fremtidssikre løsninger til landbrugsmaskiner og yder samtidig en kvalificeret rådgivning og sparring indenfor maskinoptimering og dermed optimering i forhold til landbrugets forbrug af ressourcer og udledninger.

Det bæredygtige valg.

Virksomheden har stort fokus på opgradering og optimering af ældre maskiner via eftermonteret præcisions-udstyr. Den præcisionsmæssige udvikling er for længst eksploderet og mange ældre maskiner udskiftes grundet manglende forudsætninger og netop her kan Thorsen-Teknik spille en betydelig rolle. 
Der er ofte tale om en stor investering, når der købes nye maskiner og her kan eftermonteret præcisions-udstyr på ældre maskiner give de eksakt samme muligheder for teknologisk højpræcision, og besparelse på forbrug af såsæd, gødning, sprøjtemidler osv. som på nye maskiner. 
Eftermonteringsløsningen til spredere, såmaskiner, sprøjter og andet maskineri kan i mange tilfælde være både billigere og bedre end en nyindkøbt maskine.
Samtidig er en eftermonteringsløsning som oftest et væsentlig mere bæredygtigt valg.

Videregivelse af viden.

Hos Thorsen-Teknik ser vi det som en af vores fornemmeste opgaver at videregive vores viden om præcisionsudstyr. Dette for at give landmanden mulighed for at optimere i forhold til ansvarlig produktion f.eks. ved at mindske brug af sprøjtemidler, gødning, brændstof, slid på mekanik osv. Derfor deltager vi ofte og gerne i forskellige former for undervisningsdage.
Også landmands- og mekanikerstuderende underviser vi gerne i hvilke muligheder de som studerende og uddannede har for at påvirke optimering i landbruget. 
CO2 beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner, og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol).

Beregningerne i denne rapport er kun lavet ud fra tal i scope 1 - altså brændstof og el-, vand- og gasforbrug.

Thorsen-Teknik har langt den største udledning af CO2 fra brændstof til servicebiler. Vi arbejder allerede nu på at sammenlægge så mange servicebesøg hos vores kunder som muligt, så vi kan spare så meget brændstof som muligt, men dette skal vi blive endnu bedre til.

CO2e Scope 1

32,0

ton

2021/2022

CO2e Scope 2

2,20

ton

2021/2022

Miljø, energi og ressourcer

Hos Thorsen-Teknik har vi fokus på en ansvarlig produktion. 
Vi begrænser forbrug i produktionen mest mulig ved f.eks. at genbruge dele, hvor det giver mening og ikke går ud over kvaliteten og levetiden på vores produkter.

Hos Thorsen-Teknik begrænser vi vores forbrug af emballage. 
Når vi sender varer genbruger vi kassefyld og papkasser fra leveringer og har derved næsten elimineret affald fra pap og fyld samt udgifter til indkøb af emballage.

Energiforbrug

363.060

MJ

2021/2022

Vandforbrug

51,0

m3

2021/2022

Sociale forhold

Medarbejderomsætningen i regnsskabsåret 2021 - 2022 har været væsentlig større end foregående år, hvor den flere år har været 0%. 
Virksomheden finder det naturligt at medarbejdere, som har været ansat i virksomheden i flere år, ønsker nye udfordringer. Afgang af medarbejdere giver samtidig plads til nye mennesker med nye ideer og tanker.

Fuldtidsarbejdsstyrke

11,0

 

2021/2022

Sygefravær

5,20

Dage/FTE

2021/2022

Medarbejdere og ledelse

Landbrugsfaget er en branche domineret af mænd og det er ingen undtagelse, når vi ser på Thorsen-Tekniks generelle kønsfordeling. 
Dog ligger Thorsen-Teknik med 33% kvinder i bestyrelsen på niveau med målet i FSRs ESG hoved- og nøgletalsoversigt.

Kvindelige fuldtidsansatte

10,0

%

2021/2022

Kvinder i bestyrelsen

1

 

2021/2022

Mænd i bestyrelsen

2

 

2021/2022

Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder

100

%

2021/2022

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag. 

Vores daglige arbejde med uddannelse og ansvarlig produktion og forbrug er beskrevet andetsteds i denne rapport.

Grundlæggende er vores hverdag præget af innovation og vi udvikler gerne nye produkter i samarbejde med landmænd, vores forhandlere og andre samarbejdspartnere. 
Hos Thorsen-Teknik er der kort fra idé til handling

Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Industri, Innovation og Infrastruktur

Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
32,0
ton
2021/2022
Total CO2e emission i Scope 2
2,20
ton
2021/2022
Årligt energiforbrug
363.060
MJ
2021/2022
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
40,0
%
2021/2022
Årligt vandforbrug
51,0
m3
2021/2022

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
11,0
 
2023/2024
Andel kvinder af fuldtidsansatte
10,0
%
2021/2022
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
10,0
%
2021/2022
Lønforskel mellem kønnene
1,15
Mænd ifht. kvinder
2021/2022
Medarbejderomsætning
25,0
%
2021/2022
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
5,20
Dage/FTE
2021/2022

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Antal kvinder i virksomhedens bestyrelse
1
 
2021/2022
Antal mænd i virksomhedens bestyrelse
2
 
2021/2022
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder
100
%
2021/2022

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified