ImpactReport™

NMT EL-SERVICE ApS

CVR DK28845936

2023-12-09

Bæredygtighedsrapport 2020

Dette er den første bæredygtighedsrapport fra NMT El-Service. Rapporten er baseret på FSRs ESG hoved- og nøgletal samt FNs verdensmål.

NMT El-Service er aut. el-installatør og elektriker med rødder tilbage til 1982. Altså flere år
før bæredygtig udvikling og FN verdensmål kom øverst på verdenssamfundets agenda.

Hos NMT El-Service har fokus dog altid været rettet mod at drive en ordentlig og sund virksomhed. Derfor er det naturligt for os at bidrage til en bedre fælles fremtid ved at tage vores del af ansvaret for bæredygtig udvikling – både når det kommer til miljø, økonomi og sociale forhold.

Bæredygtighedsrapporten for NMT El-Service viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte nøgletal og verdensmål.

-

FSR ESG-hoved- og nøgletalsoversigten er anbefalet af Finansforeningen / CFA Society Denmark, FSR – danske revisorer og Nasdaq Copenhagen. Hensigten er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed. 

FNs verdensmål er er vedtaget af FN og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.
Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget i forhold til bæredygtighed udvikling. Hos NMT El-Service fokuserer vi på de områder, hvor vi kan gøre den største forskel.
Niels Martin Thomsen
Indehaver, NMT El-Service

Vores CO2-aftryk

CO2-aftrykket hos NMT El-Service  er opgjort  samlet for alle vores lokationer på scope 1 og 2. Opgørelsen omfatter således hovedlokationen i Risskov v/Aarhus samt afdelingerne i Ebeltoft og Herning.

-

CO2 beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol).

CO2e Scope 1

64,3

ton

2020

CO2e Scope 2

3,30

ton

2020

Miljø, energi og ressourcer

Opgørelsen omfatter det samlede forbrug på alle NMT El-Services lokationer i Aarhus, Ebeltoft og Herning.

På NMT El-Services hovedlokation i Risskov v/Aarhus er vores eget energiforbrug baseret på solceller og varmepumpe. Desuden er alle lyskilder på denne lokation udskiftet til LED.

Energiforbrug

360.538

MJ

2020

Vandforbrug

74,0

m3

2020

Sociale forhold

Dygtige og veluddannede medarbejdere i trivsel er fundamentet for NMT El-Service. 

Ordentlige arbejdsforhold

Som medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne arbejder alle hos NMT El-Service på dansk overenskomst. Det sikrer samme minimumsløn til alle og arbejdsforhold, der lever op til gældende regler og lovgivning. 

Efteruddannelse

Medarbejderne hos NMT El-Service deltager løbende i branchespecifikke uddannelsesforløb.

Fuldtidsansatte

16,0

 

2020

Sygefravær

3,00

Dage/FTE

2020

Lærlinge, voksenlærlinge og praktikanter

NMT El-Service indgår løbende lærlingeaftaler med både EUD’er, EUX’er og voksenlærlinge.

Vi tager ansvar for, at de får en god uddannelse og færdiguddanner 1-2 lærlinge hvert år. Indsatsen bidrager til øget kompetenceniveau i samfundet generelt og inden for elfaget.

Lærlinge i forhold til medarbejdere

I 2020 udgjorde andelen af lærlinge i forhold til antal fuldtidsansatte 31,25 %. Alle indgåede uddannelsesaftaler dækkede den fulde læretid.

Praktikanter

NMT El-Service modtager hvert år flere praktikanter fra både grund- og erhvervsskoler.

Vi støtter lokalt

Hos NMT El-Service ser vi vores eltekniske kompetencer i tæt sammenhæng med de byer og områder, som vi selv er en del af. Vi har fokus på de synergier, vi kan være med til at skabe. Vi bidrager til byers vækst ved blandt andet at understøtte vores kunders bæredygtige strategier og have fokus på deres potentiale inden for energieffektivitet. 

Lokalforankring

Vi tror på, at tilstedeværelse og opbakning i de lokalområder, som vi selv er en del af bidrager til udvikling og liv. Derfor har vi fysiske lokationer i Risskov v/Aarhus, Ebeltoft og Herning.

Læs om vores lokale afdelinger

Lokale sponsorater

NMT El-Service deltager også som sponsor i foreninger og til lokale arrangementer, fordi vi ønsker at bakke op om de lokale ildsjæle som medvirker til, at der sker forskellige aktiviteter i lokalområderne, hvor vi er repræsenteret.

Læs om nogle af vores sponsorater


Kønsdiversitet

Elinstallationsbranchen har altid været og er fortsat en branche, der tiltrækker flest mænd. Dette afspejler sig tydeligt i fordelingen af køn blandt medarbejderne og i ledelsen hos NMT El-Service. 

Hos NMT El-Service har vi ikke haft kvindelige montører, elektrikere eller elinstallatører ansat i 2020. 

Fuldtidsansatte

16,0

 

2020

Kvindelige fuldtidsansatte

5,00

%

2020

Lønforskel mellem køn

0,86

Mænd : Kvinder

2020

Kunder

NMT El-Service udfører og servicerer alle former for eltekniske installationer hos:
  • Erhverv
  • Industri
  • Offentlige institutioner
  • Private
  • Ejendomme
Vi understøtter grøn omstilling, når vi hos vores kunderne rådgiver om, installerer og servicerer eltekniske løsninger, der bidrager til reduceret energiforbrug og lavere CO2-udslip. Herunder blandt andet:

  • Energioptimering fx via udskiftning af traditionelle lyskilder med LED
  • Intelligent styring af installationer i boligen
  • Solceller
  • Varmepumper
  • Ladestandere til elbiler

Ansvarlig ledelse

NMT El-Service fik sin nuværende form i 2005, da Niels Martin Thomsen overtog Smedegaards El-service efter 11 års ansættelse som installatør. Siden har han drevet virksomheden alene under navnet NMT El-Service.

Læs om NMT El-Services historie

Kvinder i øvre ledelseslag

0,00

%

2020

Sådan arbejder NMT El-Service med FN's 17 verdensmål

Hos NMT El-Service vil vi fokusere vi på, hvor vi kan gøre den største forskel. Derfor har vi udvalgt to overordnede temaer inden for bæredygtighed, som er væsentlige for vores branche: 

- Klima og miljø
- Medarbejdere og mennesker

Klima og miljø

Vi bidrager til optimering af ressourceforbruget via ’orden i eget hus’. Desuden er rådgivning, installation og service af energieffektive tekniske løsninger hos vores kunder en stor del af vores bidrag til et grønnere aftryk.

Med udgangspunkt i temaet ’Klima og miljø’ fokuserer vi primært på verdensmålene 7 og 17. Arbejdet omfatter både vores bidrag gennem ydelser til kunder og vores egen indsats.

Medarbejdere og mennesker

Vi tager aktivt medansvar for det samfund, som vi er en del af og de mennesker, som vi omgiver os med. Vi stræber efter, at sikkerheden, det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er i top. 

Med udgangspunkt i temaet ’Medarbejdere og mennesker’ har vi prioriteret verdensmålene 8 og 11. 

Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Partnerskaber for Handling

Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
64,3
ton
2020
Total CO2e emission i Scope 2
3,30
ton
2020
Årligt energiforbrug
360.538
MJ
2020
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
40,0
%
2020
Årligt vandforbrug
74,0
m3
2020

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
16,0
 
2020
Andel kvinder af fuldtidsansatte
5,00
%
2020
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
0,00
%
2020
Medarbejderomsætning
5,00
%
2020
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
3,00
Dage/FTE
2020

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified