ImpactReport™

VVS FIRMAET TH. JENSEN A/S

CVR DK73555418

17.07.2024

Basis bæredygtighedsrapport

Det er en naturlig del af virksomheden at arbejde med bæredygtighed.

Vi er autoriserede VE-installatører, som arbejder med varmepumper.


Vores blikafdeling demontere metaller, som omsmeltes og genbruges igen.

Denne rapport viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte Verdensmål og nøgletal.

CO2 og klima

Vi arbejder fortløbende med at minimere vores CO2 udslip.
Det er primært vores bilpark, som er den store synder.
Vores mål er at gå over til eldrevne biler, når pris og teknik gør det muligt.

CO2e Scope 1

47,5

ton

2020/2021

CO2e Scope 2

11,2

ton

2020/2021

Miljø, energi og ressourcer

Vores elforbrug består primært af el til oplysning af lokaler.
Vores mål er at minimere dette forbrug ved hjælp af bevægelsesdetektorer.

Energiforbrug

638.438

MJ

2020/2021

Vandforbrug

37,0

m3

2020/2021

Sociale forhold

Vi sætter vores medarbejdere højt og sørger for der hele tiden foregår en videreuddannelse af vores medarbejdere.
Samtidig er det også vigtigt for os, at der er en god stemning kollegerne imellem, hvilket også har betydet ,at flere af medarbejderne har været i virksomheden i over 30 år.

Kvinder i øvre ledelseslag

5,00

%

2020/2021

Sygefravær

5,96

Dage/FTE

2020/2021

Medarbejdere og kunder

Fuldtidsansatte

23,0

 

2020/2021

Kvindelige fuldtidsansatte

5,00

%

2020/2021

Lønforskel mellem køn

1,02

Mænd : Kvinder

2020/2021

Ansvarlig ledelse

Kvinder i bestyrelsen

1

 

2021

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.

Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Rent Vand og Sanitet

Vi skal sikre bæredygtig adgang til og forvaltning af vand og sanitet for alle

Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
47,5
ton
2020/2021
Total CO2e emission i Scope 2
11,2
ton
2020/2021
Årligt energiforbrug
638.438
MJ
2020/2021
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
40,0
%
2020/2021
Årligt vandforbrug
37,0
m3
2020/2021

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
23,0
 
2020/2021
Andel kvinder af fuldtidsansatte
5,00
%
2020/2021
Andel af kvinder i de øvrige ledelseslag
5,00
%
2020/2021
Lønforskel mellem kønnene
1,02
Mænd ifht. kvinder
2020/2021
Medarbejderomsætning
35,0
%
2020/2021
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
5,96
Dage/FTE
2020/2021

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Antal kvinder i virksomhedens bestyrelse
1
 
2021
Antal mænd i virksomhedens bestyrelse
3
 
2021
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder
75,0
%
2020/2021

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified