ImpactReport™

BLUE-TECH A/S

CVR DK35894551

16.04.2024

Blue-Techs bæredygtighedsrapport

Blue-Tech A/S er rådgivende og udførende installatører. Vi udfører tekniske opgaver inden for elinstallation, industri, ventilation samt energirådgivning. Vores primære fokus er på den erhvervsmæssige sektor.
Blue-Tech A/S ønsker til en hver tid at være den foretrukne og førende tekniske samarbejdspartner, både hvad angår projektledelse, teknisk kompetence,
effektivitet og kvalitet. Endvidere ønsker vi at være blandt de førende med tekniske løsninger, der kan være med til at effektivisere og optimere installationer og produktionsanlæg.
Blue-Tech’s bæredygtighedsrapport skal dokumentere, at vi efterlever vores målsætning. Derudover er det et vigtigt redskab, som skal bruges i vores hverdag overfor bl.a. leverandører, kunder, personale og også for at tiltrække nye samarbejdspartnere.

Vi ønsker, at arbejde med samfundsansvar og tilstræber at arbejde med de udvalgte FN’s verdensmål, som er nævnt i rapporten og på vores hjemmeside. Vi håber, at den kan bidrage til at opbygge tillid og gensidig respekt fra vores samarbejdspartnere. 

I samspil med vores kunder og samarbejdspartnere ønsker vi at være anerkendt for bæredygtige løsninger 

CO2 og klima

Blue-Tech understøtter den grønne omstilling ved at installere løsninger, der reducerer energiforbrug og mindsker CO2-udslip fx. intelligente styresystemer til bygninger og maskiner, ladestandere til elbiler, anlæg indenfor vedvarende energi (solceller samt varmepumper), udskiftning af traditionelle lyskilder med LED, osv.
Vi planlægger og optimerer desuden al virksomhedsrelateret kørsel, så afstand, køretid og CO-2 aftryk reduceres mest muligt.

CO2e Scope 1

91,1

ton

2020/2021

CO2e Scope 2

4,50

ton

2020/2021

Miljø, energi og ressourcer

​Blue-Tech anvender materialer og komponenter af god kvalitet, som kan genanvendes.
Når en opgave afsluttes tager vi affaldet med, og sikrer at det genbruges eller bortskaffes på den mest miljø-og klimavenlige måde

Beregningen er lavet på baggrund af elektricitet og varmeforbrug fra hovedafdelingen i Bramming, og medtager derved ikke forbruget fra afdelingerne i Sønderjylland og Århus. Forbruget af brændstof dækker samtlige afdelinger for perioden.

Energiforbrug

546.694

MJ

2020/2021

Vandforbrug

20,4

m3

2020/2021

Sociale forhold

              Vi er her ikke for sjov, det skal være sjovt at være her. 

Vi øger vores trivsel ved at planlægge forskellige arrangementer for personalet. Derudover har vi også arrangementer for vores personales familier, så vi alle kender hinanden, og bedre kan trives.
 

Kvinder i øvre ledelseslag

20,0

%

2020/2021

Sygefravær

6,00

Dage/FTE

2020/2021

Medarbejdere og kunder

Vi ønsker tilfredse, fagligt dygtige og veluddannede medarbejdere, der er stolte af deres arbejde og giver vore kunder en reel, faglig og god service. 

Alle kunder, samarbejdspartner og medarbejder skal opleve, at Blue-Tech er en ansvarlig og positiv virksomhed med respekt for individet.

Fuldtidsansatte

22,0

 

2020/2021

Kvindelige fuldtidsansatte

5,00

%

2020/2021

Ansvarlig ledelse

Blue-tech tilstræber til enhver tid diversitet i bestyrelsen, som fremmer den samlede udvikling.

Kvinder i bestyrelsen

2

 

2021/2022

Mænd i bestyrelsen

4

 

2021/2022

FN's Verdensmål

Blue-tech forholder sig positiv til samtlige verdensmål, men har valgt at arbejde aktivt med følgende verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.

Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Ligestilling Mellem Kønnene

Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder

Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Klimaindsats

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Partnerskaber for Handling

Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
91,1
ton
2020/2021
Total CO2e emission i Scope 2
4,50
ton
2020/2021
Årligt energiforbrug
546.694
MJ
2020/2021
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
40,0
%
2020/2021
Årligt vandforbrug
20,4
m3
2020/2021

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
22,0
 
2020/2021
Andel kvinder af fuldtidsansatte
5,00
%
2020/2021
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
20,0
%
2020/2021
Medarbejderomsætning
10,0
%
2020/2021
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
6,00
Dage/FTE
2020/2021

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified