ImpactReport™

Sylvest Biler Finans ApS

CVR DK37079510

14.06.2024

Basis bæredygtighedsrapport

Baseret på FSRs ESG hoved- og nøgletal samt FNs Verdensmål

FSR's ESG-hoved- og nøgletalsoversigt er anbefalet af Finansforeningen/CFA Society Denmark, FSR – Danske Revisorer og Nasdaq Copenhagen. Hensigten er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed. FNs Verdensmål er er vedtaget af FN og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.


Rapporten viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte Verdensmål og nøgletal.

CO2 og klima

CO2 beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner, og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol).

CO2e Scope 1

31,0

ton

2023

CO2e Scope 2

2,37

ton

2023

Miljø, energi og ressourcer

Energiforbrug

537.848

MJ

2023

Vandforbrug

274

m3

2023

Sociale forhold

Kvinder i øvre ledelseslag

0,00

%

2022

Sygefravær

5,00

Dage/FTE

2022

Medarbejdere og kunder

Fuldtidsansatte

4,00

 

2023

Kvindelige fuldtidsansatte

0,00

%

2023

Lønforskel mellem køn

0,00

Mænd : Kvinder

2023

Fastholdelsesgrad af kunder

50,0

%

2023

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende Verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.

Sundhed og Trivsel

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Klimaindsats

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
31,0
ton
2023
Total CO2e emission i Scope 2
2,37
ton
2023
Årligt energiforbrug
537.848
MJ
2023
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
66,0
%
2023
Årligt vandforbrug
274
m3
2023

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
4,00
 
2023
Andel kvinder af fuldtidsansatte
0,00
%
2023
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
0,00
%
2022
Lønforskel mellem kønnene
0,00
Mænd ifht. kvinder
2023
Medarbejderomsætning
0,00
%
2023
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
5,00
Dage/FTE
2022
Fastholdelsesgrad af kunder
50,0
%
2023

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Lønforskel mellem CEO og medarbejdere
0,00
CEO ifht. ansatte
2023

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified