ImpactReport™

ARNE HALD A/S

CVR DK31497914

14.06.2024

Basis bæredygtighedsrapport

Baseret på FSRs ESG hoved- og nøgletal samt FNs Verdensmål

FSR's ESG-hoved- og nøgletalsoversigt er anbefalet af Finansforeningen/CFA Society Denmark, FSR – Danske Revisorer og Nasdaq Copenhagen. Hensigten er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed. FNs Verdensmål er er vedtaget af FN og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.


Rapporten viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte Verdensmål og nøgletal.

CO2 og klima

CO2 beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner, og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol).

CO2e Scope 1

86,8

ton

2023

CO2e Scope 2

6,52

ton

2023

Miljø, energi og ressourcer

Energiforbrug

1.513.816

MJ

2023

Vandforbrug

83,8

m3

2023

Sociale forhold

Kvinder i øvre ledelseslag

0,00

%

2023

Sygefravær

6,70

Dage/FTE

2023

Medarbejdere og kunder

Fuldtidsansatte

53,0

 

2023

Kvindelige fuldtidsansatte

5,00

%

2023

Lønforskel mellem køn

0,94

Mænd : Kvinder

2023

Fastholdelsesgrad af kunder

--

 

--

Ansvarlig ledelse

Kvinder i bestyrelsen

1

 

2023

Lønforskel CEO

1,70

CEO : Ansatte

2023

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende Verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.

Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Ligestilling Mellem Kønnene

Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder

Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
86,8
ton
2023
Total CO2e emission i Scope 2
6,52
ton
2023
Årligt energiforbrug
1.513.816
MJ
2023
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
41,0
%
2023
Årligt vandforbrug
83,8
m3
2023

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
53,0
 
2023
Andel kvinder af fuldtidsansatte
5,00
%
2023
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
0,00
%
2023
Lønforskel mellem kønnene
0,94
Mænd ifht. kvinder
2023
Medarbejderomsætning
5,66
%
2022
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
6,70
Dage/FTE
2023
Fastholdelsesgrad af kunder
Ej opgjort
 

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Antal kvinder i virksomhedens bestyrelse
1
 
2023
Antal mænd i virksomhedens bestyrelse
2
 
2023
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder
100
%
2023
Lønforskel mellem CEO og medarbejdere
1,70
CEO ifht. ansatte
2023

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified