ImpactReport™

CR ELECTRIC A/S

CVR DK37131415

17.07.2024

En besked fra ledelsen

Information fra ledelsen

I CR Electric lægger vi vægt på god kvalitet, stærke og langsigtede relationer med vores kunder. 

Vi er vokset i det sidste års tid således vi nu opererer både i Jylland og på Fyn og Sjælland. Vi er også fast etableret indenfor Fiber og Teknik området og ser en spændende fremtid for de kommende år.

Vi ønsker at bidrage til fremtiden i form af uddannelse af nye montører, teknikere  og elektrikere samt udvælge  de rigtige bæredygtige el produkter til vores mange kunder. 

For at fastholde vores position i markedet de kommende år, er klimaneutral forretning helt centralt. Vi har igen i år 2022-2023  lavet vores tredje ESG rapport og vil forsat i de kommende år  arbejde med at tilpasse og forbedre vores resultater; således vi kan bidrage til at  nedbringe vores CO2-udledning .

I 2022-2023 handler det stadig om at modne vores organisation således alle medarbejdere føler sig oplyste, men det handler også om at træffe nogle valg i forhold til leverandører og partnere.  Vi har startet processen med vores varebiler og personalebiler og har nu fået flere el og hybrid biler i drift i virksomheden. 

Vi har fortsat mange muligheder for at optimere vores forretning i denne retning og vi glæder os til arbejde med det i de kommende år.

                                                                                                                        Ole Christensen
                                                                                                                               CR Electric A/S

Mod mindre miljøbelastning

Det er vigtigt og afgørende, at vi nedbringer vores udledning af drivhusgasser, herunder særligt CO2. Både for vores kunder og leverandørers skyld. Derfor har vi bl.a. valgt at arbejde målrettet med verdensmålene 3, 8 og 12 i vores forretning. Det indebærer fokus på sundhed og trivsel, anstændige jobs og økonomisk vækst samt ansvarlig forbrug og produktion.

Det betyder bl.a. at vi arbejder med at sikre en høj trafiksikkerhed ved at have en opdateret og moderne vognpark. Vi har også i det forgangne år startet processen med at have varevogne i bilparken som anvender elektricitet som drivmiddel. 

Vi har også kontinuerlig fokus på at nedbringe anvendelsen af skadelige kemikalier som kan medføre sygdom, dødsfald eller forurening.

Vi samarbejder med lokale virksomheder i innovationsprojekter der kan forbedre både vores og branchens økonomiske produktivitet og vores egen virksomhed. Vi ønsker at sikre et konstant fokus på teknologisk udvikling i vores interne systemer, så vi opnår den højeste effektivitet. 

Vi vil nedbringe affaldsmængden på vores projekter igennem effektiv planlægning og projektledelse. Vi har fået bedre overblik over vores genanvendelse og vil forsat optimere dette arbejde. 

Vi ønsker at at bidrage til  genbrug af spildprodukter fra vores projekter og sikre en effektiv behandling af returvarer ved at beskytte dem i en grad så de kan indgå i nye projekter. 

Vi ønsker at opnå at 80% af returvarer kan genbruges i nye projekter. 

CO2 og klima

Vores påvirkning af miljø og klima stammer primært fra CO2-udledning og fra vores transport til vores opgaver. Vores CO2-udledninger skyldes primært vores serviceproces med kørende montører. Vi arbejder på at er at reducere vores CO2-udledning via nye biler og optimering af vores arbejdsprocesser. Vi har også leverancer med jord, sand og grus i forhold til vores grave og fiberarbejde som vi forsøger at optimere på bedst mulige måde. 

Det er et kontinuerligt område hvor vi kan forbedre vores arbejde. 

CO2 beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner, og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol).

CO2e Scope 1

506

ton

2022/2023

CO2e Scope 2

14,2

ton

2022/2023

Socialt engagement

CR Electric's langsigtede succes er stadig afhængig af at tiltrække de bedste talenter indenfor vores felt.

Det er derfor et vigtigt element i vores strategi at vi arbejder mod at sikre, at vi er attraktive over for nye talenter, og at vi har et bredt felt af kvalificerede ansøgere til vores nye positioner - både i forhold til unge så vel som etablerede medarbejdere i branchen.

I 2022/2023 har vi øget antallet af ansatte med 24% og vi har mærket presset i vores organisation. Vi har udvidet antallet af administrative medarbejdere således der er frigjort ressourcer til at få alle tilpasset i et godt arbejdsmiljø. Det vil vi forsætte med i det kommende år.

Vi vil hjælpe unge mennesker i gang med uddannelse og arbejde igennem et tæt samarbejde med de tekniske skoler. Vi har som mål og ønsker at 25% af vores medarbejdere  i virksomheden er unge under uddannelse eller træning.

Ydermere arbejder vi på at få flere kvinder ind i installationsfaget og vi har ikke løngab mellem kønnene, men løn giver ud fra kvalifikationer.

Miljø, energi og ressourcer

Vi har fokus på at have en kultur hvor vi forsøger at reducere vores energiforbrug. Vi har haft fokus på at optimere vores kontormiljø. Det betyder, at vi kan sikre en så effektiv drift som muligt, med en gevinst for både miljø og pris. 

Energiforbrug

7.986.959

MJ

2022/2023

Vandforbrug

136

m3

2022/2023

Sociale forhold

Vi har i CR Electric fokus på vores CR DNA. Vi har fokus på at skabe nogle fælles arrangementer hvor man kan deltage på tværs af afdelinger. 

Vi har haft arrangementer i Hamborg og Roskilde med fokus på engagement og motivation i vores medarbejderflok.

Vores mellemledere vil forsat have fokus på at etablere gode sociale forhold til arbejdspladsen i det kommende år 

Vi har haft fokus på at nedbringe sygefravær ved at have regelmæssige samtaler med alle mellemledere. Det er vi lykkedes med - og det vil vi fortsætte med i det nye år

Kvinder i øvre ledelseslag

18,0

%

2022/2023

Sygefravær

3,50

Dage/FTE

2022/2023

Medarbejdere og kunder

Vi har i 2022-2023 været på et bedre niveau i forhold til sygefravær.

Vi er stolte af, at kunne fastholde et højt niveau af lærlinge i overensstemmelse med vores strategiske mål. 

Vi ønsker en arbejdsplads, der giver en bred vifte af mennesker mulighed for at bruge deres kompetencer, i det tidsrum de kan rumme, til glæde for vores kunder. 

Vi arbejder desuden aktivt med medarbejderomsætningen ved at have et KPI mål som følges op regelmæssigt. 

Fuldtidsansatte

152

 

2022/2023

Kvindelige fuldtidsansatte

8,00

%

2022/2023

Lønforskel mellem køn

0,00

Mænd : Kvinder

2022/2023

Fastholdelsesgrad af kunder

95,0

%

2022/2023

Ansvarlig ledelse

Kvinder i bestyrelsen

0

 

2022/2023

Lønforskel CEO

2,10

CEO : Ansatte

2022/2023

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende Verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.

Sundhed og Trivsel

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
506
ton
2022/2023
Total CO2e emission i Scope 2
14,2
ton
2022/2023
Total CO2e emission i Scope 3
5.530
ton
2022/2023
Årligt energiforbrug
7.986.959
MJ
2022/2023
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
42,0
%
2022/2023
Årligt vandforbrug
136
m3
2022/2023

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
152
 
2022/2023
Andel kvinder af fuldtidsansatte
8,00
%
2022/2023
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
18,0
%
2022/2023
Lønforskel mellem kønnene
0,00
Mænd ifht. kvinder
2022/2023
Medarbejderomsætning
26,0
%
2022/2023
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
3,50
Dage/FTE
2022/2023
Fastholdelsesgrad af kunder
95,0
%
2022/2023

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Antal kvinder i virksomhedens bestyrelse
0
 
2022/2023
Antal mænd i virksomhedens bestyrelse
3
 
2022/2023
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder
100
%
2022/2023
Lønforskel mellem CEO og medarbejdere
2,10
CEO ifht. ansatte
2022/2023

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified