ImpactReport™

VVS FIRMAET TH. JENSEN A/S

DK73555418

17.07.2024

Basis bæredygtighedsrapport

Baseret på FSRs ESG hoved- og nøgletal samt FNs Verdensmål

FSR's ESG-hoved- og nøgletalsoversigt er anbefalet af Finansforeningen/CFA Society Denmark, FSR – Danske Revisorer og Nasdaq Copenhagen. Hensigten er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed. FNs Verdensmål er er vedtaget af FN og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.


Rapporten viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte Verdensmål og nøgletal.

CO2 og klima

CO2 beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner, og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol).
Scope 1 er den direkte udledning - det man selv udleder eller køber. Scope 2 er den inddirekte udledning - det man køber sig til.

CO2e Scope 1

46,1

ton

2022/2023

CO2e Scope 2

55,1

ton

2022/2023

Miljø, energi og ressourcer

Energiforbrug

1.107.173

MJ

2022/2023

Vandforbrug

39,0

m3

2022/2023

Sociale forhold

Kvinder i øvre ledelseslag

5,00

%

2022/2023

Sygefravær

11,8

Dage/FTE

2022/2023

Medarbejdere

Fuldtidsansatte

22,5

 

2022/2023

Kvindelige fuldtidsansatte

5,00

%

2022/2023

Lønforskel mellem køn

1,02

Mænd : Kvinder

2022/2023

Ansvarlig ledelse

Kvinder i bestyrelsen

1

 

2022/2023

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende Verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.

Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Rent Vand og Sanitet

Vi skal sikre bæredygtig adgang til og forvaltning af vand og sanitet for alle

Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
46,1
ton
2022/2023
Total CO2e emission i Scope 2
55,1
ton
2022/2023
Årligt energiforbrug
1.107.173
MJ
2022/2023
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
40,0
%
2022/2023
Årligt vandforbrug
39,0
m3
2022/2023

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
22,5
 
2022/2023
Andel kvinder af fuldtidsansatte
5,00
%
2022/2023
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
5,00
%
2022/2023
Medarbejderomsætning
39,0
%
2022/2023
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
11,8
Dage/FTE
2022/2023

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Antal kvinder i virksomhedens bestyrelse
1
 
2022/2023
Antal mænd i virksomhedens bestyrelse
3
 
2022/2023
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder
75,0
%
2022/2023

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified