ImpactReport™

FREDE ANDERSEN VVS A/S

CVR DK21144193

20.05.2024
Opret PDF

En besked fra ledelsen

En besked fra ledelsen:
Hos Frede Andersen VVS har vi i det forgangne år arbejdet målrettet på at skabe en mere bæredygtig hverdag. Vi har haft fokus på miljøvenlige løsninger i vores projekter, således, at vi  forbruger mindre vand og energi. I dagligdagen har vi optimeret vores kørselsforbrug og gennemgående har vi fokuseret på at skabe en bæredygtig fremtid for både os og for vores kunder. 

I de kommende år, kommer vi til at øge fokusset på at skabe en mere bæredygtig virksomhed, gennem dialog med kunderne om valg af grønnere løsninger, nedbringning af vores egen CO2-udledning og vores vandforbrug. 
Dette vil vi gøre ved hele tiden at søge efter de mest klimavenlige løsninger som gør, at vi forbruger mindre energi. Derudover vil vi stræbe efter at optimere den daglige kørsel i højere grad, samt anbefale klimavenlige løsninger til vores kunder. 
Philip Andersen
Frede Andersen VVS"Det er dejligt at være en del af en arbejdsplads, hvor der hver dag er fokus på at skabe mere bæredygtige løsninger, som er med til at sikre fremtiden for de kommende generationer."
Kenneth Johansen
FREDE ANDERSEN VVS A/S

(Fremmer læring og udvikling) Mod mindre miljøbelastning

Vi vil være frontløber indenfor branchen og være med til at mindske vand- og energiforbruget i dagligdagen ved alle vores kunder. Derudover arbejder vi målrettet med at opfylde 10 af FN's Verdensmål, som bygger på et fundament af glade medarbejdere, som er de vigtigste for os, når det kommer til at sikre de rigtige løsninger til vores kunder. 

Derfor er løbende uddannelse og opkvalificering et af vores vigtigste strategiske fokusområder, da det skal sikre, at vi alle bidrager til en bedre hverdag, både i dag, i morgen og i fremtiden. 

CO2 og klima

Vores største klimapåvirkning er den CO2, vi udleder gennem den daglige transport. Vi har i den forbindelse arbejdet målrettet på at optimere kørsels- og brændstofsforbruget. Derudover optimerer vi løbende vores flåde, så vi på sigt vil have flere grønne køretøjer. 

CO2e Scope 1

136

ton

2022/2023

CO2e Scope 2

5,21

ton

2022/2023

Energi og ressourcer

Vi optimerer på vores vand- og energiforbrug ved at have installeret vandbesparende toiletter, som bruger mindst mulig vand på vores kontor. Derudover er der installeret LED-pærer i showroomet, samt i administrationen for at bruge mindst mulig energi. 

Vandforbrug

129

m3

2022/2023

Sociale forhold (socialt engagement)

Vi ønsker at være den foretrukne arbejdsplads for fremtidens VVS-installatører, som både er kvinder og mænd. Derfor har vi i dag ansat både kvindelige og mandlige håndværkere.  
Derudover, ansætter vi altid lærlinge, som vi sørger for bliver uddannet til fremtidens VVS-opgaver, som er i rivende udvikling. 
Vi har et tæt samarbejde med de relevante uddannelsesinstitutioner, hvilket sikrer det bedste uddannelsesforløb for vores lærlinge. 

Kvinder i øvre ledelseslag

14,3

%

2022/2023

Sygefravær

7,91

Dage/FTE

2022/2023

Medarbejdere, kunder og ansvarlig ledelse

Vi har et stort fokus på at skabe en arbejdsplads med plads til både kvindelige og mandlige håndværkere med et godt socialt miljø, idet mange af vores ansatte arbejder ude af huset.
Derfor afholder vi flere sociale arrangementer for hele virksomheden og skaber aktiviteter løbende, som gør, at installatørerne kommer forbi kontoret, blandt andet ved interne uddannelsesdage i samarbejde med producenterne.

Bestyrelsen
Vi er i gang med at undersøge muligheden for at sammensætte en bestyrelse, som vil kunne bidrage til at løfte vores virksomhed til næste niveau, samt sikre en relevans i forhold til den løbende udvikling på markedet. 
Vi ønsker at skabe en bestyrelse med forskellige kompetencer og køn, som kan være med til at sikre, at vi opnår vores fremtidige mål.

Fuldtidsansatte

68,0

 

2022/2023

Kvindelige fuldtidsansatte

8,82

%

2022/2023

Lønforskel mellem køn

1,00

Mænd : Kvinder

2022/2023

Medarbejderomsætning

9,39

%

2022/2023

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag. 

Sundhed og Trivsel

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Ligestilling Mellem Kønnene

Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder

Rent Vand og Sanitet

Vi skal sikre bæredygtig adgang til og forvaltning af vand og sanitet for alle

Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Industri, Innovation og Infrastruktur

Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion

Klimaindsats

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Appendiks

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
136
ton
2022/2023
Total CO2e emission i Scope 2
5,21
ton
2022/2023
Årligt energiforbrug
5.391.865
MJ
2022/2023
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
14,9
%
2022/2023
Årligt vandforbrug
129
m3
2022/2023

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
68,0
 
2022/2023
Andel kvinder af fuldtidsansatte
8,82
%
2022/2023
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
14,3
%
2022/2023
Lønforskel mellem kønnene
1,00
Mænd ifht. kvinder
2022/2023
Medarbejderomsætning
9,39
%
2022/2023
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
7,91
Dage/FTE
2022/2023

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder
100
%
2022/2023

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified