ImpactReport™

Opmatic ApS

CVR DK36565330

14.06.2024

Opmatics bæredygtighedsrapport

Denne rapport er baseret på FSRs ESG hoved- og nøgletal samt FNs verdensmål, og er derud også Opmatics første bæredygtighedsrapport.

Hensigten med rapporten er at tydeliggøre og standardisere centrale nøgletal for bæredygtighed. Rapporten viser fokus og status for arbejdet med bæredygtighed via udvalgte verdensmål og nøgletal. 

Vores valg om at have fokus på Co2 udledning samt at arbejde aktivt med FNs verdensmål blev taget medio 2023, og der er derfor plads til forbedringer i denne rapport, da den er udarbejdet i 2023 med tilbagevirkende kraft for regnskabsåret 2021/2022.

FNs verdensmål skal sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten. Vi har hos Opmatic valgt at tage del i de områder, der for os er mulige at ændre på. Når vi laver et tilvalg, betyder det samtidig et fravalg af andre lige så vigtige verdensmål. Til gengæld fokuserer vi på og tager ansvar for de mål, vi har valgt at arbejde aktivt med.

CO2 og klima

Vi arbejder på fremover at nedbringe vores forbrug af brændstof, da det for regnskabsåret 2021/2022 udgør hele 79 % af vores Co2 udledning. 

Vi benytter os rigtig meget af at køre ud på opgaver hos forskellige kunder i hele landet samt i udlandet, og da vi fortsat er i vækst, og samtidig ønsker at udvide vores forretning, er det pt. en svær post for os at ændre på. Så i stedet for at arbejde på at nedbringe brændstofforbruget, vil der i stedet være et øget fokus på at nedbringe Co2 forbruget pr. medarbejder, som i dette Co2 regnskab ligger på 3,24 tons.

CO2e Scope 1

84,2

ton

2021/2022

CO2e Scope 2

19,8

ton

2021/2022

En besked fra ledelsen

Det er vigtigt at sætte ind i kampen for en bedre planet  for både naturen og menneskets skyld. Den kamp tager vi selvfølgelig også op, og vi sætter ind der, hvor vi mener, vi kan foretage ændringer. 

Selv de mindste ændringer kan gøre en stor forskel.


Andreas Hedegaard
Direktør, Opmatic ApS

Miljø, energi og ressourcer

Vores indkøbte strøm er fra en lokal virksomhed i Thy, som oplyser os, at 12 % af den købte strøm kommer fra vedvarende energi. 
Vores vand er ligeledes fra en lokal udbyder, og her er hele 77 % af forbruget fra vedvarende energi.

I regnskabsåret 2021/2022 havde vi ikke et forbrug på vores nuværende lokationer i hhv. Struer og Silkeborg. Det skyldes, at de to afdelinger først  blev etableret medio 2022, og derfor ses der i denne rapport udelukkende tal fra vores lokation i Thisted.

Fremover vil vi undersøge mulighederne for at få installeret et solcelleanlæg, i ønsket om at øge andelen af vedvarende energi i vores forbrug. På længere sigt er vores målsætning, at kunne blive selvforsynende til vores lokation i Thisted, som indebærer hele vores produktion samt det største kontor.

Energiforbrug

449.394

MJ

2021/2022

Vandforbrug

145

m3

2021/2022

Sociale forhold

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening havde danskerne i gennemsnit 8,0 fraværsdage i 2021. Vi er derfor meget tilfredse med og stolte over vores sygefravær, som kun ligger på 6,10 dage i gennemsnit. Det udgør en procentsats på kun 2,4 procent af den mulige arbejdstid. 

Vi tror på, at det lave sygefravær blandt andet skyldes, at vores ansatte - både fleksjobbere, timelønnede og funktionærer - er ansatte under overenskomst, har en sundhedssikring, at der er findes fleksibilitet i arbejdet, og at vi sætter en stor ære i at værne om mange sociale arrangementer,  for at give noget tilbage til vores medarbejdere som hver dag knokler for os og i sidste ende for vores kunder.

Kvinder i øvre ledelseslag

0,00

%

2021/2022

Sygefravær

6,10

Dage/FTE

2021/2022

Medarbejdere og kunder

Vi har i regnskabsåret 2021/2022 vækstet over hele linjen. Vi har både øget vores kundetilgang og omsætning samt ansat flere medarbejdere.
Når vi hos Opmatic søger nye medarbejdere, differentierer vi ikke på køn, alder, etnicitet eller andet. Vi søger altid nye medarbejdere via de sociale medier, da vi mener, det er der, de nye kolleger befinder sig. Vi ønsker, at alle skal føle sig velkommen til at ansøge hos os.

Vores andel af kvindelige fuldtidsansatte udgør kun 6,09 procent, og vi har altid været åbne for at ansatte flere kvinder. El-branchen uddanner desværre ikke mange kvinder i faget, og det betyder, vi generelt set har svært ved at tiltrække flere kvinder til vores virksomhed. 
Vi er dog bevidste om, at der i fx administrative roller vil kunne være mulighed for at ansætte flere kvinder for at øge diversiteten på arbejdspladsen yderligere. 

Fuldtidsansatte

41,0

 

2021/2022

Kvindelige fuldtidsansatte

6,09

%

2021/2022

Lønforskel mellem køn

1,20

Mænd : Kvinder

2021/2022

Fastholdelsesgrad af kunder

100

%

2021/2022

Ansvarlig ledelse

Hos Opmatic mener vi, at alle ansatte bidrager med det, de kan, og at alle stillinger er værdifulde for vores fælles mål. Vi kan ikke undvære nogen led i vores organisation, da alle spiller en rolle ift. driften af virksomheden. Derfor har vi valgt, at skellet mellem topledelsen og resten af de ansatte skal være minimal sammenlignet med andre virksomheder.

Mænd i bestyrelsen

3

 

2021/2022

Lønforskel CEO

1,18

CEO : Ansatte

2021/2022

FN's Verdensmål

Vi har startet op med aktivt at arbejde med FNs verdensmål medio 2023, hvor denne bæredygtighedsrapport blev udfærdiget. Derfor er verdensmålene ikke nødvendigvis gældende for 2021/2022 regnskabsår, som rapporten tager udgangspunkt i. 

Vi fandt det dog relevant, at have vores kommende arbejde med verdensmålene med i denne rapport, da den næste bæredygtighedsrapport først kan udfærdiges primo 2024, og fordi vi synes, det er vigtigt, at kunne fortælle vores kunder og samarbejdspartnere, at vi vil arbejde struktureret med verdensmålene.

Vi har hos Opmatic valgt at arbejde med følgende fire verdensmål, som vi mener, er i tråd med både vores værdier og forretningsgrundlag, og som vi samtidig mener, vi har mulighed for at kunne fokusere på. Vi ønsker ikke at fokusere på flere verdensmål, end vi mener, vi vil kunne holde fokus på. Samtidig har vi valgt nogle mål, som vi føler, vi kan gøre en forskel med her og nu.

Når vi vælger at fokusere på nedenstående verdensmål, betyder det ikke, at vi ikke laver tiltag og ændringer i vores processer, arbejdsgange og procedurer, som har indflydelse på de resterende verdensmål. Det er blot ikke der, vores fokus er rettet mod.

Det kan nævnes, at vi ifm. andre verdensmål blandt andet:
-  vedligeholder vores udenoms arealer uden brug af pesticider, biocider eller lignende
-  giver løn til alle mandlige medarbejdere under forældre orlov
-  afholder mange møder virtuelt, og foretager samkørsel hvor det er muligt for at mindske vores brændstofforbrug
-  har indført onboarding procedurer for nye medarbejdere

Sundhed og Trivsel

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
84,2
ton
2021/2022
Total CO2e emission i Scope 2
19,8
ton
2021/2022
Årligt energiforbrug
449.394
MJ
2021/2022
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
44,5
%
2021/2022
Årligt vandforbrug
145
m3
2021/2022

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
41,0
 
2021/2022
Andel kvinder af fuldtidsansatte
6,09
%
2021/2022
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
0,00
%
2021/2022
Lønforskel mellem kønnene
1,20
Mænd ifht. kvinder
2021/2022
Medarbejderomsætning
4,80
%
2021/2022
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
6,10
Dage/FTE
2021/2022
Fastholdelsesgrad af kunder
100
%
2021/2022

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Antal kvinder i virksomhedens bestyrelse
0
 
2021/2022
Antal mænd i virksomhedens bestyrelse
3
 
2021/2022
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder
100
%
2021/2022
Lønforskel mellem CEO og medarbejdere
1,18
CEO ifht. ansatte
2021/2022

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified