ImpactReport™

CARL W. REIS A/S

CVR DK13411042

17.07.2024
Opret PDF

Basis bæredygtighedsrapport


Carl W. Reis A/S har færdiggjort sin bæredygtighedsrapport for 2023 med fokus på scope 1, som handler om vores eget forbrug af brændstoffer fra ex. biler og scope 2, som er CO2-udledninger fra vores energiforbrug.

I rapporten har vi også beskrevet lidt om arbejdsmiljø, nøgletal for sygefravær, diversitet mellem kvinder og mænd og hvilke af FNs 17 Verdensmål, vi har valgt at arbejde konstruktivt med.

Vores bæredygtigshedsrapport ser vi som et arbejdsredskab, som vi i lighed med vores årsrapport har oppe til revision. Vi er ikke i  mål endnu, men er blevet gjort bevidste om, hvilke nøgletal vi skal arbejde på for klimaets skyld.FNs Verdensmål er er vedtaget af FN og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.


Rapporten viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte Verdensmål og nøgletal.

CO2 og klima

CO2 beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner, og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol).

CO2e Scope 1

25,1

ton

2023

CO2e Scope 2

1,59

ton

2023

Miljø, energi og ressourcer

Energiforbrug

509.306

MJ

2023

Vandforbrug

58,0

m3

2023

Sociale forhold

Carl W. Reis A/S har eksisteret siden 1952 og blev etableret af sønderjyden Carl Werner Emil Reis. I 1973 overtog sønnen Knud-Erik firmaet og i dag ejes og drives det af 3. generation Søren og Dorte Reis. I september 2022 købte to medarbejdere, Kristian Hingebjerg og Thomas V. Rasmussen, sig ind i virksomheden, som dermed har påbegyndt et glidende generationsskifte. I 2022 var vi 14 fuldtidsansatte, mens vi pt. i 2023 tæller ca. 20 svende inkl. 4 lærlinge samt projektledere til at servicere vores kunder, som er både private, erhverv, industri og offentlige.

Gennem årene har vi løst mange forskellige opgaver og vi er taknemmelige for, at kunderne gennem flere generationer er fulgt med. Vi arbejder ud fra stolte traditioner, som vi ønsker at videreføre sammen med vores dygtige svende og lærlinge. Vi lægger stor vægt på medarbejdernes trivsel og har fokus på, at alle befinder sig godt og har adskillige sociale arrangementer i løbet af året. Vi har siden 2021 haft 1 kvindelig lærling, som bliver svend i 2023.

Kvinder i øvre ledelseslag

25,0

%

2023

Sygefravær

7,50

Dage/FTE

2023

Ansvarlig ledelse

Kvinder i bestyrelsen

1

 

2023

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende Verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.

Sundhed og Trivsel

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
25,1
ton
2023
Total CO2e emission i Scope 2
1,59
ton
2023
Årligt energiforbrug
509.306
MJ
2023
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
Ej opgjort
 
Årligt vandforbrug
58,0
m3
2023

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
18,0
 
2023
Andel kvinder af fuldtidsansatte
0,18
%
2023
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
25,0
%
2023
Lønforskel mellem kønnene
Ej opgjort
Mænd ifht. kvinder
Medarbejderomsætning
0,00
%
2023
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
7,50
Dage/FTE
2023
Fastholdelsesgrad af kunder
Ej opgjort
 

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Lønforskel mellem CEO og medarbejdere
Ej opgjort
CEO ifht. ansatte

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified