ImpactReport™

SVEND AAGE NIELSEN. AUTORISERET EL-INSTALLATØR A/S

CVR DK12784899

20.05.2024

Basis bæredygtighedsrapport

Baseret på FSRs ESG hoved- og nøgletal samt FNs Verdensmål

FSR's ESG-hoved- og nøgletalsoversigt er anbefalet af Finansforeningen/CFA Society Denmark, FSR – Danske Revisorer og Nasdaq Copenhagen. Hensigten er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed. FNs Verdensmål er er vedtaget af FN og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.


Rapporten viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte Verdensmål og nøgletal.

CO2 og klima

CO2 beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner, og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol).

CO2e Scope 1

107

ton

2021/2022

CO2e Scope 2

5,44

ton

2021/2022

Miljø, energi og ressourcer

Vi har i virksomheden udskiftet lyskilder til LED, samt opsat sensorer for at få reduceret energiforbruget. 

Vi har etableret solcelleanlæg på bygningen, samt udskiftet fra naturgas til luft/vand. 

Energiforbrug

579

MJ

2021/2022

Sociale forhold

Sygefravær
Desværre er vores fravær på grund af sygdom steget lidt i forhold til året før, hvilket skyldes sygdom relateret til Covid-19-pandemien. Derudover har vi haft et par langtidssygemeldinger igennem længere tid. 

Medarbejderomsætning
Mange af vores medarbejdere har været hos os i mange år, og en stor del af  vores lærlinge fortsætter hos os efter endt uddannelse. Men i 2021/22 er der sket en stigning i antallet af ansættelser og opsigelser blandt vores timelønnede medarbejdere. Dette skyldes dels mange projekter i vores entrepriseafdeling, som løbende ansætter medarbejdere.. 
Samtidig er byggebranchen udfordret af mangel på arbejdskraft, og derfor er fastholdelse af vores medarbejdere et af vores vigtigste fokusområder.

Fuldtidsarbejdsstyrke

41,8

 

2021/2022

Sygefravær

10,6

Dage/FTE

2021/2022

Medarbejdere og kunder

Lærlinge og uddannelse
Hos Sv. Aa. Nielsen A/S stræber vi efter at gøre det, vi er bedst til. Vi prioriterer efteruddannelse af vores medarbejdere højt, da det er med til at sikre vores høje faglighed og give vores kunder tillid til et kvalitetsarbejde.

Vi ser vores lærlinge som vores fremtid, og derfor ansætter vi altid en del lærlinge. Vi tilbyder et godt lærlingeforløb. Vi er oprigtigt interesseret i og engageret i vores lærlinges udvikling, og vi er villige til at bruge den tid og de kræfter, der er nødvendige for at sikre, at vores lærlinge får den bedst mulige uddannelse. I 2021/22 har vi løbende haft imellem 8-10 lærlinge.

Fuldtidsarbejdsstyrke

41,8

 

2021/2022

Kvindelige fuldtidsansatte

5,00

%

2021/2022

Ansvarlig ledelse

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende Verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.

4. Kvalitets uddannelse
Hos Sv. Aa. Nielsen A/S uddanner vi løbende lærlinge og tager ansvar for at sikre, at de modtager en god uddannelse. Vi ønsker at bidrage til at øge kompetenceniveauet i vores branche og sikre, at talentfulde unge mennesker kan opnå succesfulde karrierer inden for faget. 
Vi har løbende mellem 8 – 10 lærlinge.
 
7. Bæredygtig energi
Sv. Aa. Nielsen A/S rådgiver om og installerer løsninger inden for el-området, som støtter den grønne omstilling. Vi er fokuserede på at reducere energiforbruget og mindske CO2-udledningen.
 
8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
Sv. Aa. Nielsen A/S tager ansvar for at give alle en chance for at komme i arbejde. Vi har ansat medarbejdere, som er i fleksjob eller har andre aftaler, der skal hjælpe dem med at blive knyttet til arbejdsmarkedet. 
 
13: Klimaindsats
Sv. Aa. Nielsen A/S støtter den grønne omstilling ved at installere løsninger, som reducerer energiforbruget hos vores kunder. Vi har også installeret energieffektive løsninger i vores egne bygninger.

Vi har etableret solceller på bygningen, samt udskiftet til luft-vand.
Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Klimaindsats

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
107
ton
2021/2022
Total CO2e emission i Scope 2
5,44
ton
2021/2022
Årligt energiforbrug
579
MJ
2021/2022
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
45,0
%
2021/2022

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
41,8
 
2021/2022
Andel kvinder af fuldtidsansatte
5,00
%
2021/2022
Medarbejderomsætning
20,0
%
2021/2022
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
10,6
Dage/FTE
2021/2022

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder
100
%
2021/2022

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified