Basis bæredygtighedsrapport

Baseret på FSRs ESG hoved- og nøgletal samt FNs verdensmål

FSR's ESG-hoved- og nøgletalsoversigt er anbefalet af Finansforeningen/CFA Society Denmark, FSR – Danske Revisorer og Nasdaq Copenhagen. Hensigten er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed. FNs verdensmål er vedtaget af FN og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.


Rapporten viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte verdensmål og nøgletal.

Vi har grønne ambitioner - også på vegne af vores leverandører


Hos Dansk Skelmærkefabrik motiverer og guider vi alle vores underleverandører til at udarbejde en bæredygtighedsrapport samt CO2 beregning til løbende overblik og håndtering af ESG data. 

Det er vigtigt for os, at vores leverandører arbejder strategisk med bæredygtighed.

Vi har en forventning om, at hovedparten af vores leverandører har udarbejdet og offentliggjort en klimarapport inden udgangen af 2024.CO2 og klima

CO2 beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner, og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol).

Langt den største CO2-udledning ligger i fragten ud til kunderne. Vi har valgt Danske Fragtmænd som leverandør af transport idet, at de ud over at være Danmarks nationalt største transportør samtidig er meget bevidste om, at deres forretning har en stor påvirkning på miljøet. De arbejder aktivt for at nedbringe deres CO2-belastning og har en ambition om, at de på sigt kan levere en CO2-neutral transportløsning. Hvert år opdateres og offentliggøres deres klimaregnskab.

Vi anvender Danske Fragtmænds EUR palle retursystem, som er et CO2 neutralt retursystem. Vi genbruger 80% af den transportemballage, som vi modtager fra vores leverandører. Sortering af affald er ligeledes højt prioriteret.

Scope 2 = Forbrug af elektricitet
Scope 3 = Udledning af CO2 (transport af varer til kunder)

CO2e Scope 2

1,52

ton

2022

CO2e Scope 3

11,9

ton

2022

Miljø, energi og ressourcer

I 2024 forventer vi i Dansk Skelmærkefabrik at være 100% selvforsynende i el og varme (varmepumpe). Vi har planlagt et solcelleanlæg 10,22 kWp på taget af vores lagerbygning.

Vandforbrug

28,0

m3

2022

Sociale forhold

Hos Dansk Skelmærkefabrik har vi altid haft fokus på social ansvarlighed. Vi har et samarbejde med Jobcentrene, hvor vi hjælper langtidsledige samt andre borgere på kanten til at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Dette er frivilligt arbejde, hvor vi, udover at sikre at borgerne kommer i arbejdsprøvning hos os, også ved behov er mentor for borgeren.

Vi har i øvrigt på nuværende tidspunkt 2 fastansatte medarbejdere på flexjob.

Kvinder i øvre ledelseslag

50,0

%

2023

Sygefravær

4,00

Dage/FTE

2023

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.

Sundhed og Trivsel

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion

Klimaindsats

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 2
1,52
ton
2022
Årligt energiforbrug
36.525
MJ
2022
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
0,00
%
2022
Årligt vandforbrug
28,0
m3
2022

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified