ImpactReport™

Minatol ApS

CVR DK16755893

16.04.2024

Basis bæredygtighedsrapport

Baseret på FSRs ESG hoved- og nøgletal samt FNs Verdensmål

FSR's ESG-hoved- og nøgletalsoversigt er anbefalet af Finansforeningen/CFA Society Denmark, FSR – Danske Revisorer og Nasdaq Copenhagen. Hensigten er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed. FNs Verdensmål er er vedtaget af FN og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.


Rapporten viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte Verdensmål og nøgletal.

CO2 og klima

CO2 beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner, og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol).

CO2e Scope 1

6,77

ton

2022/2023

CO2e Scope 2

4,13

ton

2022/2023

Miljø, energi og ressourcer

Energiforbrug

178.726.744

MJ

2022/2023

Vandforbrug

24,0

m3

2022/2023

Sociale forhold

Sygefravær

5,50

Dage/FTE

2022/2023

Medarbejdere og kunder

Fuldtidsansatte

6,00

 

2022/2023

Kvindelige fuldtidsansatte

2,00

%

2022/2023

Lønforskel mellem køn

1,10

Mænd : Kvinder

2022/2023

Fastholdelsesgrad af kunder

100

%

2022/2023

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende Verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion

Klimaindsats

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
6,77
ton
2022/2023
Total CO2e emission i Scope 2
4,13
ton
2022/2023
Årligt energiforbrug
178.726.744
MJ
2022/2023
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
42,8
%
2022/2023
Årligt vandforbrug
24,0
m3
2022/2023

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
6,00
 
2022/2023
Andel kvinder af fuldtidsansatte
2,00
%
2022/2023
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
0,00
%
2022/2023
Lønforskel mellem kønnene
1,10
Mænd ifht. kvinder
2022/2023
Medarbejderomsætning
0,00
%
2022/2023
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
5,50
Dage/FTE
2022/2023
Fastholdelsesgrad af kunder
100
%
2022/2023

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Lønforskel mellem CEO og medarbejdere
Ej opgjort
CEO ifht. ansatte

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified