ImpactReport™

Kyedbyg A/S

CVR DK38740547

14.06.2024

Basis bæredygtighedsrapport

Baseret på FSRs ESG hoved- og nøgletal samt FNs Verdensmål

FSR's ESG-hoved- og nøgletalsoversigt er anbefalet af Finansforeningen/CFA Society Denmark, FSR – Danske Revisorer og Nasdaq Copenhagen. Hensigten er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed. 

FNs Verdensmål er er vedtaget af FN og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.

Rapporten viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte Verdensmål og nøgletal.

En besked fra ledelsen

Hos Kyedbyg A/S vil vi gerne være en virksomhed som afspejler ordenlighed, tydelighed og hjælpsomhed i alt, hvad vi fortager os. 

Det er vigtigt for os, at en aftale er en aftale. 
Ligeledes vil vi være ærlige og tydelige i vores kommunikation 
internt som eksternt. 

Vi arbejder med bæredygtighed, miljø og klima. 
Perfekt er det bestemt ikke endnu, men vi afprøver flere forskellige tiltag. 
Derfor er denne Valified rapport vigtig for os, så vi kan målrette og dokumentere vore indsatser de kommende år. 

Indehaver Frederik Kyed

CO2 og klima

CO2 beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner, og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol).

CO2e Scope 1

39,3

ton

2022

CO2e Scope 2

0,90

ton

2022

Miljø, energi og ressourcer

Vi er opmærksomme på vores brændstofforbrug, og har samkørsel når dette er muligt for at begrænse vores forbrug af diesel. 

Energiforbrug

153.964

MJ

2022

Vandforbrug

53,0

m3

2022

Medarbejdere og trivsel

Det forhøjet sygefravær er grundet af en langtidssyg medarbejder, samt en medarbejder på §56
Medarbejderomsætningens % er grundet vi havde nedgang i arbejdsmængden i slutningen af 2022 

Fuldtidsansatte

20,0

 

2022

Sygefravær

8,40

Dage/FTE

2022

Lærlinge

Hos Kyedbyg A/S har vi altid lærlinge. 
Dette har vi, fordi vi gerne vil være med til at uddanne gode tømrersvende og få erhvervslivet til at vækste.  

Trivsel

Vi hos Kyedbyg A/S bestræber os på at være en god arbejdsplads, hvor man er glad for at gå på arbejde. 
Derfor laver vi årligt en medarbejdertrivsel måling (GAIS-måling) for at følge, hvordan vores medarbejderne har det. 
Hvis man må prale lidt, så ligger vores Score for 2022 ret højt for  landsgennemsnittet.
I 2023 bliver en af vores medarbejdere udlært som arbejdslystkonsulent. Dette har vi valgt at gøre, da medarbejdertrivsel er noget vi i Kyedbyg A/S, vægter meget højt. 

Medarbejdere

Kyedbyg A/S har i sommeren 2022 ansat en kvinde på kontoret til at varetage regnskab, samt administrative opgaver på 30 timer ugentligt.

Fuldtidsarbejdsstyrke

20,0

 

2022

Kvindelige fuldtidsansatte

0,80

%

2022

Lønforskel mellem køn

1,27

Mænd : Kvinder

2022

Ansvarlig ledelse

Kyedbyg startede i  2010-2013 som et enkeltmandsfirma, ved siden af
mine studier som bygningskonstruktør.
Efter endt uddannelse, blev firmaet kørt på fuld tid.
 I 2017 blev firmaet omdannet til et A/S.
Jeg har siden hen uddannet mig som Klimahåndværker  og blevet  PEFC-Certificeret inden for bæredygtigt træ, da jeg mener det er vigtigt vi værner om miljøet og klimaet. 

Kvinder i bestyrelsen

1

 

2022

Lønforskel CEO

1,80

CEO : Ansatte

2022

Hvorfor blev jeg PEFC-certificeret?
Dette gjorde jeg, da jeg mener det er vigtigt, at vi alle skal tage hensyn til naturen og miljøet. 
Jeg tror på, at bæredygtigt træ og ordentlige arbejdsforhold, er vigtigt. Jeg tror også at det i højere grad bliver et konkurrenceparameter i fremtiden og herved har vi taget et skridt i den rigtige retning.  
 
Men hvad er PEFC?

PEFC-programmet, som er en forkortelse for "Program for the Endorsement of Forest Certification", er verdens største mærke for bæredygtig skovforvaltning. PEFC arbejder for at beskytte og bevare skove ved at anerkende eksisterende bæredygtige skovforvaltningssystemer. Virksomheder i forsyningskæden kan bevise, at deres PEFC-certificerede produkter bidrager til dette mål gennem et såkaldt "Chain of Custody-certifikat". 
 
Dette betyder at vi stiller krav……

De skove der er PEFC-Certificeret:

·         Bæredygtigt og ansvarligt drevet
·         Krav om ordentlige arbejdsforhold, såsom mindsteløn og sikkerhedsudstyr til skovarbejdere 
·         Der tages hensyn til skovens dyr, og sjældne, truede og udrydningstruede arter og levesteder
·         At 5 % af skovens fredes, som skal gavne biodiversiteten 

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende Verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.
Nr. 4 I vores virksomhed har vi en del lærlinge, da vi gerne vil være med til at uddanne dygtige håndværkere, og derved at få erhvervslivet til at vækste. 
Nr. 8  Vi starter i vores egen virksomhed, ved at vores medarbejdere  har ordenlige arbejdsforhold, Vi efteruddannet en medarbejder som  arbejdslystkonsulent, så vi i 2023 kan få endnu bedre arbejdslyst hos vores medarbejdere og derved også få en økonomisk vækst. 
Nr. 12 har vi valgt, fordi som PEFC-Certificeret kan være med til at sikre, og vi gerne vil være bedre til bæredygtighed, samt at medarbejderne i de skove som er PEFC-Certificeret har sikre arbejdspladser og en ordentlig løn.

Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
39,3
ton
2022
Total CO2e emission i Scope 2
0,90
ton
2022
Årligt energiforbrug
153.964
MJ
2022
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
40,0
%
2022
Årligt vandforbrug
53,0
m3
2022

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
20,0
 
2022
Andel kvinder af fuldtidsansatte
0,80
%
2022
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
0,00
%
2023
Lønforskel mellem kønnene
1,27
Mænd ifht. kvinder
2022
Medarbejderomsætning
15,0
%
2022
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
8,40
Dage/FTE
2022
Fastholdelsesgrad af kunder
Ej opgjort
 

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Lønforskel mellem CEO og medarbejdere
1,80
CEO ifht. ansatte
2022

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified