ImpactReport™

HC SMEDE A/S

CVR DK 28115997

14.06.2024

En besked fra ledelsen

Hos HC Smede lægger vi vægt på god kvalitet og stærke, langsigtede relationer. Vi tænker flere generationer frem. 
Tidligere kaldte vi det at gøre en god forretning. I dag hedder det også bæredygtighed.

Vi vil igangætte arbejdet med at gøre det muligt at få CO2 tal på alt, hvad vi producerer i form af EPD'er.

HC Smede er dedikeret til at udføre et højt niveau af kvalitet og service. Vi ønsker at efterlade dette indtryk til vores kunder. De skal opleve nysgerrighed og at vi har styr på tingene.

Vi har i flere år tænkt på, hvordan vi kan nedsætte forbruget af stål. 
Ved at have dygtige ingeniører in-house, laver vi beregninger, der giver den optimale mængde, der er behov for af stål, f.eks. ved en altan. Dette er en af vores bestræbelser på at reducere vores CO2-aftryk og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Christoffer Toft Bjerre
HC Smede A/S

Mod mindre miljøbelastning

Der er stigende grad fokus på at tænke mere bæredygtighed generelt. Det kommer til udtryk i forsøget på at reducere stålmængden og i samarbejde om kompositmateriale til dæk til altaner.

Vi er stolte over at have implementeret miljøstationer på vores arbejdsplads, der giver vores medarbejdere mulighed for at genanvende og sortere affald på en ansvarlig måde.
Disse stationer er strategisk placeret for at sikre, at affaldet bliver håndteret korrekt og at vi minimere vores miljøpåvirkning. Vi opfordre vores medarbejdere til at deltage aktivt i denne indsats ved at bruge miljøstationerne og bidrage til vores fælles mål om at beskytte miljøet.

Tydelighed fra bestyrelsen til  ledelsen og ned til den enkelte medarbejder omkring bæredygtighed fremmer arbejdet med ESG og grøn omstilling betydeligt.

CO2 og klima

Vores påvirkning af miljø og klima stammer primært fra CO2-udledning og fra vores forbrug af brændstof og produktionsgasser brugt i produktionen.

Reduktion af brændstofforbrug og overgang til grønnere energikilder, er vigtige skridt for HC Smede for at mindske påvirkningen af CO2.  

Vi reducerer vores CO2-aftryk ved at minimere transporttid og afstande for vores montører, hvilket opnås ved at have dem indkvarteret på hoteller i nærheden af projekter, der ligger længere væk.

Vi er i en overgangsperiode, hvor vi har flyttet til større lokaler og ønsker at få solceller installeret, der matcher vores præcise energiforbrug. Dette ville yderligere reducere vores CO2-aftryk og støtte vores bæredygtighedsstrategi.

Vi bestræber os på at tilbyde produkter, der enten er svanemærket eller opfylder DGNB's kvalitetstrin, hvilket er en del af vores forpligtelse til at levere bæredygtige løsninger og reducere vores miljøpåvirkning.

CO2e Scope 1

1.225

ton

2022/2023

CO2e Scope 2

14,8

ton

2022/2023

Socialt engagement

Hvis medarbejderne er motiverede for at arbejde med bæredygtighed øges chancen for at skabe gode resultater væsentligt. 
Medarbejderne hos HC Smede er positivt stemte overfor bæredygtighed og vi er især stolte over vores sociale indsatser.

Vi erkender, at bæredygtigt arbejde ofte kræver nye kompetencer og viden. Der er en god base af viden om bæredygtighed i HC Smede lige fra DGNB, ESG og klimaregnskab. 
Vi opsøger og tilegner os løbende ny viden gennem oplæg, kurser og uddannelse for at klæde medarbejdere og virksomheden på til at håndtere fremtidige udfordringer og muligheder for bæredygtighed.
 

Sociale forhold

Vi er stolte af at være en mangfoldig arbejdsplads, hvor vi har ansat medarbejdere fra mange forskellige nationaliteter, køn og aldre. samt fleksjobbere og folk i arbejdsprøvning.

Vores virksomhed er opdelt i forskellige afdelinger, herunder montører i marken, smede i produktionen og administration på kontoret. Vi arbejder aktivt på at styrke sammenholdet mellem disse afdelinger ved at arrangere fællesspisninger og sociale arrangementer.

Vi er forpligtet til at støtte og udvikle næste generation af fagfolk, og derfor har vi i et lærlingeprogram i hele vores organisation. Vi stræber efter at tage mindst en ny lærling ind hvert år, og dette gælder for alle afdelinger i vores virksomhed.

Vi har også en fælles platform, hvor medarbejderne kan dele vigtige informationer eller mindre personlige oplysninger om deres kollegaer, såsom runde fødselsdage eller nyfødte babyer. 
Vi lægger stor vægt på at være en samlet virksomhed, og derfor mødes vi alle sammen om fredagen til morgenmad og alle ugens dage til frokost.

Vi har også en personaleforening, der arrangerer udflugter og mindst to større firmaarrangementer om året, hvor den ene er åben for medarbejdernes familier. Dette er med til at styrke det sociale bånd mellem medarbejderne og skabe en positiv arbejdskultur. 

Kvinder i øvre ledelseslag

33,3

%

2022/2023

Sygefravær

5,84

Dage/FTE

2022/2023

Medarbejdere


I HC Smede er 20% af de ansatte kvinder. Tallet kan som sådan virke beskedent ved første øjenkast men i qua det er en smedevirksomhede, som i mange år tidligere har været mandsdominans, har vi gjort en indsats i at få flere kvinder i virksomheden. 
Kvinder er nu repræsenteret i forskellige afdelinger herunder produktion, montage og administration. Dette viser vores engagement i at skabe en mere inkluderende samt mangfoldig arbejdsplads.

Vi vil også gerne fremhæve, at vi har et antal medarbejdere, der arbejder i fleksjob. Dette viser vores engagement i at skabe et inkluderende arbejdsmiljø, hvor vi støtter og giver muligheder til alle medarbejdere uanset deres individuelle behov og udfordringer.

Vi er stolte af at modtage anerkendelse af Vejle Kommune, som den mest rummende virksomhed i 2014. Det er en pris man kun kan få én gang. Ellers så vi os selv som en god kandidat til at modtage den igen.

Fuldtidsansatte

50,0

 

2022/2023

Kvindelige fuldtidsansatte

20,0

%

2022/2023

Governance

Vi mener, at god selskabsledelse er vigtigt for at nå vores mål. Vi anser en god og konstruktiv dialog med omverdenen og lokalsamfund for en forudsætning for en god virksomhedsdrift, ligesom vi tager vores samfundsansvar alvorligt. Vi stræber altid mod størst mulig gennemsigtighed og åbenhed i forhold til aktiviteter og initiativer. 

Ansvarlig ledelse

Solide langsigtede beslutninger i bestyrelsen er grundlaget for en stærk fremtidig konkurrencekraft. Vi lægger derfor vægt på, at bestyrelsen er bredt sammensat på fx kompetencer, alder og køn samt at bestyrelsesmedlemmer deltager aktivt ved møderne.

1: Ledelseskultur:
Virksomheden har en flad ledelsesstruktur, hvor beslutninger træffes mellem ledelse og medarbejdere

2: Etik og integritet
Virksomheden har en nultolerancespolitik overfor korruption og bestikkelse. Der er en whistleblowerordning hvor medarbejderne kan rapportere mistanker om uregelmæssigheder anonymt.

3: Mangfoldighed og inklusion
Virksomheden har en mangfoldigheds- og inklusionsstrategi, der omfatter mål for rekruttering og fastholdelse af forskellige medarbejdergrupper. Vi har også et mentorprogram, der matcher nye medarbejdere med erfarne for at fremme mangfoldighed og inklusion. 
Virksomheden har hvert andet år en medarbejderundersøgelse gennem APV, der måler arbejdsforhold samt en årlig medarbejderudviklingssamtale.

Kvinder i bestyrelsen

1

 

2022/2023

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende Verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.

Verdensmål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst
Vi har i mange år haft en stærk passion og motivation for det sociale område. og hos os har vi en kultur hvor der er plads til alle.

Verdensmål 11 - bæredygtige byer og lokalsamfund
Bæredygtige byer er et centralt verdensmål og vi kan som smedevirksomhed støtte dette mål ved at implementere miljøvenlige praksisser og anvende genanvendelige materialer i byggeprojekter. Dette bidrager til at skabe bymiljøer, der er mere bæredygtige, energieffektive og mindre belastende for miljøet.

Verdensmål 12 - Ansvarlig forbrug og produktion
Vi arbejder kontinuerligt på at minimere vores affald samt at  optimere vores ressourceforbrug og vælge materialer med så lav miljøpåvirkning som muligt. 
Vi har i mange år haft egne projekteringsafdeling som har medvirket til at vi kan minimere vores stålforbrug.
Vi arbejder på at sætte krav til vores underleverandører og vi samarbejder med dem om at finde løsninger, som kan understøtte os i en mere ansvarlig produktion og forbrug 

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion

Appendiks

Vi laver denne bæredygtigheds-rapport i forbindelse med årsrapporten udarbejdes. Data er opjort ultimo 4. kvartal 2023 . Kilder til data er vores udgifts-system, HR-system, løn-system samt referater fra bestyrelsesmøder. 

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
1.225
ton
2022/2023
Total CO2e emission i Scope 2
14,8
ton
2022/2023
Årligt energiforbrug
Ej opgjort
 
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
Ej opgjort
 
Årligt vandforbrug
Ej opgjort
 

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
50,0
 
2022/2023
Andel kvinder af fuldtidsansatte
20,0
%
2022/2023
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
33,3
%
2022/2023
Lønforskel mellem kønnene
Ej opgjort
Mænd ifht. kvinder
Medarbejderomsætning
8,30
%
2022/2023
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
5,84
Dage/FTE
2022/2023
Fastholdelsesgrad af kunder
90,0
%
2022/2023

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Antal kvinder i virksomhedens bestyrelse
1
 
2022/2023
Antal mænd i virksomhedens bestyrelse
2
 
2022/2023
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder
100
%
2022/2023
Lønforskel mellem CEO og medarbejdere
Ej opgjort
CEO ifht. ansatte

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified