ImpactReport™

BLUE-TECH A/S

CVR DK35894551

17.07.2024

Blue-Tech's bæredygtighedsrapport

En besked fra ledelsen:
Blue-Tech A/S er rådgivende og udførende installatører inden for tekniske løsninger. Vi beskæftiger os med alle former for store og små el- industri og ventilationsopgaver. Vi har afdelinger i Bramming, Varde, Haderslev og Århus. Vores primære fokus er på den erhvervsmæssige sektor.
 
Blue-Tech ønsker at være den førende tekniske samarbejdspartner, både hvad angår projektledelse, teknisk kompetence, effektivitet og kvalitet. Vi kan ikke gå på kompromis, og vi fokuserer hele tiden på at yde det optimale. 
 
Hos Blue-Tech har vi i mange år beskæftiget os med energioptimeringer, og derigennem løst mange opgaver inden for belysning, solceller og varmepumper for både private, erhverv og offentlige virksomheder. Opgaverne omhandler også tekniske optimeringer inden for el, ventilation, køl og klimaanlæg.
Vores el-installatører, teknikere og elektrikere leverer alle professionel service. Vi kan tilbyde et kvalitetssikret arbejde, som selvfølgelig udføres efter gældende love og regler, ligesom vi ser det som en selvfølge, at aftalte betingelser og leveringstider overholdes.​ Vores elektrikere, el-installatører og teknikere står klar til at hjælpe dig, med alt dit el-arbejde og ventilation.
​​
Vi  er derfor i stand til at levere energirigtige totalløsninger.
I samspil med vores kunder og samarbejdspartnere ønsker vi at være anerkendt for bæredygtige løsninger.
​​
Vi ønsker at arbejde samfundsansvarligt og tilstræber at arbejde med de udvalgte FN’s verdensmål, som er nævnt i rapporten og på vores hjemmeside. Vi håber, at bæredygtighedsrapporten kan bidrage til at opbygge tillid og gensidig respekt fra vores samarbejdspartnere. 

CO2 og klima

Hos Blue-tech A/S understøtter vi den grønne omstilling ved at planlægge og optimere vores kørsel, så afstand, køretid og co2 aftryk reduceres mindst mulig.

Vi installerer løsninger, der reducerer energiforbrug og mindsker co2 påvirkningen - vx intelligente styresystemer til bygninger og maskiner, ladestandere til elbiler, anlæg indenfor vedvarende energi (solceller og varmpumper).

Vi har i dette regnskabsår fået installeret solceller med batteri backup på vores bygning. 

CO2e Scope 1

95,4

ton

2022/2023

CO2e Scope 2

4,54

ton

2022/2023

Energi og ressourcer

Blue-Tech anvender materialer og komponenter af god kvalitet, som kan genanvendes.
Når en opgave afsluttes, tager vi affaldet med, og sikrer at det genbruges eller bortskaffes på en miljø-og klimavenlige måde

Beregningen er lavet på baggrund af elektricitet og varmeforbrug fra alle afdelinger.  Forbruget af brændstof dækker samtlige afdelinger for perioden.

Energiforbrug

1.479.555

MJ

2022/2023

Vandforbrug

21,7

m3

2022/2023

Sociale forhold

 Vi er her ikke for sjov, men det skal være sjovt at være her. 

Vi øger vores trivsel ved at planlægge forskelligartede arrangementer for hele personalegruppen. Vi har både informationsmøder og mødes også til ren hygge. Derudover har vi også arrangementer for vores personales familier, så vi alle kender hinanden og bedre kan trives.

Vores forholdsvis høje sygefravær skyldes til dels, at vi har teknikere, som har kroniske udfordringer og er begrænset i at udføre deres opgaver på samme måde som vore øvrige teknikere.
Dette er en prioritering vi har valgt, da teknikerne, til trods for deres udfordringer, er dygtige medarbejdere. 

Kvinder i øvre ledelseslag

20,0

%

2022/2023

Sygefravær

12,0

Dage/FTE

2022/2023

Medarbejdere og kunder


Vi ønsker tilfredse, fagligt dygtige og veluddannede medarbejdere, der er stolte af deres arbejde og som giver vore kunder en reel, faglig og god service. 

Alle kunder, samarbejdspartner og medarbejder skal opleve, at Blue-Tech er en ansvarlig og positiv virksomhed med respekt for individet.

I udregningen af lønforskelle er alle lærlinge også med i udregningen.

Fuldtidsansatte

24,0

 

2022/2023

Kvindelige fuldtidsansatte

4,00

%

2022/2023

Lønforskel mellem køn

0,89

Mænd : Kvinder

2022/2023

Medarbejderomsætning

4,00

%

2022/2023

Ansvarlig ledelse

Blue-Tech tilstræber til enhver tid diversitet i bestyrelsen, som fremmer den samlede udvikling.

Vi prøver at opretholde åbenhed og ansvarlighed ved at sikre gennemsigtighed i beslutningstagning og rapporteringen. 

Derudover tilbyder vi løbende uddannelse til vores medarbejdere for at holde trit med nye regler.

Kvinder i bestyrelsen

2

 

2022/2023

Lønforskel CEO

1,60

CEO : Ansatte

2022/2023

FN's Verdensmål

Blue-Tech forholder sig positiv til samtlige verdensmål, men har valgt at arbejde aktivt med følgende verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag. Læs på vores hjemmeside, hvad vi gør i forhold til verdensmålene.

Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Ligestilling Mellem Kønnene

Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder

Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Klimaindsats

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Partnerskaber for Handling

Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene

Appendiks

Vi laver vores bæredygtighedsrapport i forbindelse med årsregnskabet. Så derfor er data opgjort pr 30/9. Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
95,4
ton
2022/2023
Total CO2e emission i Scope 2
4,54
ton
2022/2023
Årligt energiforbrug
1.479.555
MJ
2022/2023
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
42,8
%
2022/2023
Årligt vandforbrug
21,7
m3
2022/2023

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
24,0
 
2022/2023
Andel kvinder af fuldtidsansatte
4,00
%
2022/2023
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
20,0
%
2022/2023
Lønforskel mellem kønnene
0,89
Mænd ifht. kvinder
2022/2023
Medarbejderomsætning
4,00
%
2022/2023
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
12,0
Dage/FTE
2022/2023
Fastholdelsesgrad af kunder
Ej opgjort
 

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Antal kvinder i virksomhedens bestyrelse
2
 
2022/2023
Antal mænd i virksomhedens bestyrelse
4
 
2022/2023
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder
100
%
2022/2023
Lønforskel mellem CEO og medarbejdere
1,60
CEO ifht. ansatte
2022/2023

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified