ImpactReport™

ELSTYRKEN A/S

CVR DK35524193

16.04.2024

Elstyrkens basis bæredygtighedsrapport 2020/2021

Velkommen til Elstyrkens første basis bæredygtighedsrapport, der er baseret på FSRs ESG hoved- og nøgletal samt FNs verdensmål.

 Rapporten for 2020/2021 er regnskabsåret FØR vi begyndte at arbejde strategisk med bæredygtighed. 

Rapporten for 2021/2022 bliver mere beskrivende omkring stategi og  bæredygtighedsmål vi har udvalgt, samt  hvilke initiativer vi i praksis har igangsat.  

Om Elstyrken A/S
Elstyrken har kontor på Mesterlodden 40 i Gentofte og udfører opgaver i Storkøbenhavn og Nordsjælland. Elstyrken har mere end 20 års erfaring og har elektrikere, lærlinge, montører, elinstallatørere og administrative medarbejdere ansat.FSR ESG-hoved- og nøgletalsoversigten er anbefalet af Finansforeningen / CFA Society Denmark, FSR – danske revisorer og Nasdaq Copenhagen. Hensigten er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed.

CO2 og klima

CO2 beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner, og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol).

Der er ingen tvivl om at vores biler er vores største udledning. Det er derfor en af de ting, vi i fremtiden har fokus på at forbedre. 

CO2e Scope 1

67,9

ton

2020/2021

CO2e Scope 2

5,22

ton

2020/2021

Miljø, energi og ressourcer

Generelt har vi som virksomhed begrænset intern energi og ressourceforbrug, da vi typisk arbejder hos kunden selv og hverken har egen produktion eller større kontorlandskaber.

Som nævnt tidligere er vores største interne energimæssige "synder" vores brændstofforbrug via vores servicevogne.

Energiforbrug

119.215

MJ

2020/2021

Vandforbrug

42,0

m3

2020/2021

Ansvarlig ledelse

I Elstyrken gør vi os umage for at være ordentlige mennesker med et tillidsfuldt samarbejde både mellem kolleger, samarbejdsparter og vores kunder. Vi sætter en stor ære i  høj faglighed såvel som at favne et bredt spekter af mennesker med mange forskellige forudsætninger.

Fuldtidsansatte

21,0

 

2020/2021

Lønforskel CEO

1,60

CEO : Ansatte

2020/2021

Elstyrken har i slutningen af 2021 udvalgt 4 af FN's Verdensmål

Med den viden som i dag er tilrådighed, så mener vi, i Elstyrken, at bæredygtighed bliver en afgørende faktor for forretningsdrift fremadrettet, hvilket er helt i tråd med vores grundværdier som er:
  • Ordentlighed
  • Samarbejde
  • Tillid
  • Faglighed
Disse 4 grundværdier er vores ledetråde, hvorfor vi som virksomhed er overbevist om, at vi fremtidigt skal lære at arbejde med at måle samt fremvise vores virksomheds succes ud fra ALLE disse parametre og ikke kun de traditionelle økonomiske parametre. 

Vi ønsker fremadrettet at opnå balance mellem social diversitet, klimamæssigt ansvar OG ansvarlig bundlinje både i forhold til opførelse og drift af byggeri og i forhold til produktion og materialer, som er kundekrav, vi spædt er begyndt at møde fra vores kunder og samarbejdspartnere. 

Fremtiden byder på flere skærpede krav til ressource- og energieffektivitet i bygninger og produktion, krav om vurderinger af materialer mv. i et livscyklusperspektiv, og selve den økonomiske besparelse i at bruge mindre energi og færre ressourcer, hvilket vi omfavner og ønsker at bidrage til at få inkorporeret i vores samfund. 

Vi har derfor i slutningen af 2021 valgt at arbejde med følgende verdensmål i  Elstyrken, som ligger i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag. 

Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Industri, Innovation og Infrastruktur

Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion

Partnerskaber for Handling

Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene

Fremtidens medarbejdere

I Elstyrken har vi både elektrikere, lærlinge, montører, elinstallatørere og administrative medarbejdere ansat. 

Vi har en lang tradition med at uddanne næste generation af elektrikere og sætter en ære i at være med til at videreføre faget til næste generation. En af vores lærlinge er Masuod. Masuod kom til Danmark som flygtning for 6 år siden. Elstyrken blev hans første arbejdsplads og stedet, hvor Masuod gik fra at være arbejdsmand til at komme i lære som elektriker. I 2022 får Masuod sit svendebrev.  

Fuldtidsansatte

21,0

 

2020/2021

Sygefravær

9,30

Dage/FTE

2020/2021

Sociale forhold

Elstyrken har fokus på at have diversitet, både i relation til alder og etnicitet. 

Vi har unge såvel som modne medarbejdere med forskellig baggrunde ansat. Lærlinge er en vigtig del af vores DNA, da vi ser det som et fælles ansvar at sikre grundlaget for branchens fremtid.

Vi ønsker desuden at arbejde med vores kønsdiversitet ved at undersøge, hvordan vi fremadrettet kan gøre vores forretning attraktiv som arbejdsplads for alle køn. 

Kvinder i øvre ledelseslag

0,00

%

2020/2021

Mænd i bestyrelsen

2

 

2020/2021

Arbejdsmiljøet vægtes højt i Elstyrken

Hos Elstyrken gør medarbejderne en forskel for vores allesammens miljø. 

Vi fortjener alle et ordentligt arbejdsmiljø.

Vi følger Tekniq & El-forbunders arbejdsmiljøpolitik og har løbende en intern dialog om udfordringer og udviklingsmuligheder. 

Som virksomhed har vi stort fokus på at stille det bedste udstyr til rådighed for medarbejderne, så vi som organisation kan sikre medarbejdernes trivsel både fysisk og psykisk. 
Mød Elstyrkens medarbejdere;

Jeg er blevet taget rigtig godt imod og har virkelig fantastiske kolleger. Min drøm er at læse videre til maskiningeniør og måske arbejde i udlandet, men lige nu håber jeg bare at kunne komme ud på de lidt større enterprise-opgaver.
Masuod
ELSTYRKEN A/S


Jeg kommer fra en håndværker familie, og jeg er lidt nørd, så derfor søgte jeg mod installatørbranchen. Fejlfinding og tekniske udfordringer er det sjoveste. Det er også en af grundene til, at jeg gerne vil læse videre til installatør.
Jesper Rydland
ELSTYRKEN A/S


Hos Elstyrken er der meget frihed under ansvar. Jeg har derfor også anbefalet Elstyrken som arbejdsgiver til de lærlinge, jeg møder. I min læretid har jeg nydt godt af, at jeg har fulgtes med Sofus. Det var været dejligt at have en at sparre med.
Magnus Bjørn Larsen
ELSTYRKEN A/S


Jeg har været en del af Elstyrken siden 2017. Jeg kommer fra et lille firma og selvom Elstyrken har flere ansatte, så er der fortsat et personligt aspekt. Vi bliver behandlet rigtig godt.
Michael Jensen
ELSTYRKEN A/S

Bilag

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
67,9
ton
2020/2021
Total CO2e emission i Scope 2
5,22
ton
2020/2021
Årligt energiforbrug
119.215
MJ
2020/2021
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
40,0
%
2020/2021
Årligt vandforbrug
42,0
m3
2020/2021

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
21,0
 
2020/2021
Andel kvinder af fuldtidsansatte
0,00
%
2020/2021
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
0,00
%
2020/2021
Lønforskel mellem kønnene
1,00
Mænd ifht. kvinder
2020/2021
Medarbejderomsætning
15,0
%
2020/2021
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
9,30
Dage/FTE
2020/2021
Fastholdelsesgrad af kunder
75,0
%
2020/2021

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Antal kvinder i virksomhedens bestyrelse
1
 
2020/2021
Antal mænd i virksomhedens bestyrelse
2
 
2020/2021
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder
100
%
2020/2021
Lønforskel mellem CEO og medarbejdere
1,60
CEO ifht. ansatte
2020/2021

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified