ImpactReport™

3Teknik A/S

CVR DK26825490

14.06.2024

Basis bæredygtighedsrapport

Baseret på FSRs ESG hoved- og nøgletal samt FNs Verdensmål

FSR's ESG-hoved- og nøgletalsoversigt er anbefalet af Finansforeningen/CFA Society Denmark, FSR – Danske Revisorer og Nasdaq Copenhagen. Hensigten er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed. FNs Verdensmål er er vedtaget af FN og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.


Rapporten viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte Verdensmål og nøgletal.
3Teknik leverer VVS- og ventilationsprojekter i hele landet.

Med et stærkt hold af fagligt kompetente medarbejdere har vi opbygget tætte og langvarige kunderelationer og leverer høj faglig kvalitet.
Jan Hansen og Flemming Jensen
3Teknik A/S

Bæredygtighed i 3Teknik A/S

ESG og bæredygtighed er et voksende og vigtigt tema i vores forretning og samtidig et område, hvor vi kan mærke en begyndende efterspørgsel fra vores kunder.
Dette er 3Teknik's første ESG-rapport udarbejdet for regnskabsåret 2022/23. Vi har samtidig udarbejdet et klimaregnskab og påbegyndt arbejdet med at håndtere og reduceres vores udledninger.
Jan Hansen og Flemming Jensen
3Teknik A/S

CO2 og klima

CO2 beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner, og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol).

En meget stor andel af CO2 udledningen kan henføres til vores bilpark som består af vare- og personbiler. Andelen af hybrid- og elbiler er begrænset i øjeblikket (18%), men strategien er at den andel skal stige.

CO2e Scope 1

185

ton

2022/2023

CO2e Scope 2

4,24

ton

2022/2023

Miljø, energi og ressourcer

Den væsentligste andel af energiforbruget kan henføres til vores bilpark. I energiforbruget er indregnet et skøn på forbruget på lejede lokaler.

Materialer udgør en stor andel af vores omkostninger på projekterne og vi forsøger hele tiden at optimere materiale spild. Overskydende materialer fra vores ventilationsprojekter anvendes så vidt det er muligt i vores serviceafdeling.

Energiforbrug

2.427.667

MJ

2022/2023

Vandforbrug

75,0

m3

2022/2023

Sociale forhold

Vi har stor fokus på sygefravær og er løbende i dialog med medarbejderne herom, hvilket gør at vi har et sygefravær der ligger under gennemsnittet i branchen. Vi har haft 2 medarbejdere som har været langtidssyge og som trækker sygefraværet op.

Omsætningen af medarbejdere er størst for montørerne, idet kapaciteten tilpasses løbende i forhold til aktivitet.

Kvinder i øvre ledelseslag

0,00

%

2022/2023

Sygefravær

7,00

Dage/FTE

2022/2023

Medarbejdere og kunder

Kvindelige fuldtidsansatte er ansat på kontoret og der er til sammenligning med montører ikke de samme muligheder for at opnå akkord afregninger.

Vi sætter stor pris på at vores medarbejdere har de rette kompetencer og tilbyder efteruddannelse og kurser. Vi tager socialt ansvar for oplæring og uddannelse af lærlinge og har pt. 5 stk. 

Fuldtidsansatte

53,5

 

2022/2023

Kvindelige fuldtidsansatte

7,00

%

2022/2023

Lønforskel mellem køn

0,98

Mænd : Kvinder

2022/2023

Ansvarlig ledelse

Vi har pt. ingen kvinder i bestyrelsen. Ledelsens sammensætning og kompetencer vurderes løbende i forhold til vores strategi og mål.

Mænd i bestyrelsen

4

 

2022/2023

Kvinder i bestyrelsen

0

 

2022/2023

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende Verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.

Sundhed og Trivsel

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
185
ton
2022/2023
Total CO2e emission i Scope 2
4,24
ton
2022/2023
Årligt energiforbrug
2.427.667
MJ
2022/2023
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
41,8
%
2022/2023
Årligt vandforbrug
75,0
m3
2022/2023

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
53,5
 
2022/2023
Andel kvinder af fuldtidsansatte
7,00
%
2022/2023
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
0,00
%
2022/2023
Lønforskel mellem kønnene
0,98
Mænd ifht. kvinder
2022/2023
Medarbejderomsætning
27,0
%
2022/2023
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
7,00
Dage/FTE
2022/2023
Fastholdelsesgrad af kunder
100
%
2022/2023

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Lønforskel mellem CEO og medarbejdere
Ej opgjort
CEO ifht. ansatte

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified