ImpactReport™

N.H. Stål WaterCut

CVR DK10769345

20.05.2024

Bæredygtighedsrapport 2022

Baseret på FSRs ESG hoved- og nøgletal samt FNs verdensmål

FSR ESG-hoved- og nøgletalsoversigten er anbefalet af Finansforeningen / CFA Society Denmark, FSR – danske revisorer og Nasdaq Copenhagen. Hensigten er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed. FNs verdensmål er er vedtaget af FN og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.


Rapporten viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte Verdensmål og nøgletal.

CO2 og klima

Beregningen og vores ambition
Med Co2 beregningen ønskede vi at se hvordan eget aftryk så ud og overveje handlemuligheder.
Udregningen bygger på et samlet  forbrug for 2022, hvorfra erhvervsforbruget er udledt og bogført systematisk i løbet af året og vurderes at være retvisende for vores forbrug i året.

CO2 beregningen er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner, og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol).

Handlinger i året
Vi har prioriteret at indkøbe grøn strøm fra 2022. Det har reduceret vores Co2e-udledning i Scope 2. Det har vi gjort fordi vi gerne vi gerne vil være en grøn virksomhed.

CO2e Scope 1

5,29

ton

2022

CO2e Scope 2

8,84

ton

2022

Miljø, energi og ressourcer

Vi sætter en ære i at involvere os i lokalsamfundet og bruge de muligheder der byder sig. Det har bl.a. betydet at vi i året har rakt hånden ud til alle lokale partier i årets kommunalvalg, og indsamlet valgplakater, der genanvendes til at beskytte vores plader under skæring. Det betyder for os en besparelse af nye materialer til pladebeskyttelse, ligesom valgplakaterne i sig selv får et ekstra formål.

Da vi skærer med vand, som er en af de mest rene skære metoder, har vi et forholdvist højt forbrug af vand. Til gengæld har vi ingen gasser, som man normalt vil have i skæringsprocessen. 

Grundet køb af den grønne strøm, har det øget  vores andel af vedvarende energi fra det nationale gennemsnit på 39 til nuværende 61 %.

Energiforbrug

259.610

MJ

2022

Vandforbrug

418

m3

2022

Sociale forhold

Hos os i N.H. Stål Watercut, vægter det sociale ansvar og engagement ekstra højt. Vi er aktive i lokalsamfundet i forhold til politik, når der skal drøftes sociale løsninger på arbejdsmarkedet. Og vi er dem som går det ekstra skridt for at sikre at også unge og voksne med særlige udfordringer, kan vise sit værd og gøre gavn.

Lærlinge
Vi bestræber os hele tiden på at have 2 smede lærlinge. Pt. har vi kun en ung-lærling men er på udkik efter en mere. Vi lægger vægt på at give individuel oplæring der matcher kompetencerne. Vi vil gerne sikre at vi bidrager til at få nogle gode smede på sigt.

Samarbejde med kommunen
Gennem vores samarbejde med kommunen, har vi løbende personer med vanskeligheder i arbejde hos os. Det kan være én der skal hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet efter flere års fravær, eller en lærling der har nogle svære kår.

Vores kvindelige leder engagerer sig i flere sociale projekter herunder Rar, som er Regional Arbejdsmarkeds Råd. 

Kvinder i øvre ledelseslag

50,0

%

2022

Sygefravær

7,00

Dage/FTE

2022

Medarbejdere

Den gode arbejdsplads
Hos os betyder medarbejderne alt. Vores medarbejdere bliver hos os længe og det er vi stolte af. Alle er vigtige brikker i at få driften til at fungere.
Et par gange om året bliver der afholdt forskellige sociale arrangementer for alle medarbejdere, hvor familien også kan være med. Det kan blandt andet være en udflugt. Det gør vi fordi vi synes det er vigtigt at vi kender hinanden, har det godt sammen og ser hinanden udenfor virksomhedens fire vægge.

Kvinder og diversitet
Da vi er i en branche med få kvindelige smede er det svært at tiltrække. / Vi er en branche der er præget af en overvægt af mænd fremfor kvinder. Vi har tidligere haft kvindelige smede ansat, men har ikke for indeværende da der er få i branchen. Vi har løbende fokus på diversitet  - fx i vores udvidede sociale arbejde, som beskrevet ovenfor. Alle medarbejdere har en værdi og alle kan bringes i arbejde under de rette forhold. 

Fuldtidsarbejdsstyrke

5,00

 

2022

Kvindelige fuldtidsansatte

30,0

%

2022

Lønforskel mellem køn

0,96

Mænd : Kvinder

2022

Ansvarlig ledelse

Hos os i N.H. Stål Watercut anser vi ansvarlig ledelse som at passe godt på medarbejderne, at tage et stort socialt ansvar, ligesom ledelsen engagerer sig i driften og overblikket. Ledelse er også at være en del af hele hverdagen, og sikre en sund drift.

Vi sikrer altid en god og personlig dialog med både kunder og leverandører.

I forhold til den grønne omstilling og udvikling indenfor bæredygtighed i bred forstand, sørger vi for at være på forkant. For eksempel ved at deltage i First Mover projekter i branchen, såsom forløbet om brug af den digitale bæredygtighedsplatform Valified, som vi udarbejder vores bæredygtighedsrapportering i. 

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.

Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
5,29
ton
2022
Total CO2e emission i Scope 2
8,84
ton
2022
Årligt energiforbrug
259.610
MJ
2022
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
60,0
%
2022
Årligt vandforbrug
418
m3
2022

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
5,00
 
2022
Andel kvinder af fuldtidsansatte
30,0
%
2022
Andel af kvinder i de øvrige ledelseslag
50,0
%
2022
Lønforskel mellem kønnene
0,96
Mænd ifht. kvinder
2022
Medarbejderomsætning
15,0
%
2022
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
7,00
Dage/FTE
2022

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified