ImpactReport™

Elwerk ApS

CVR DK39023482

2023-10-02
Opret PDF

Basis bæredygtighedsrapport

Baseret på FSRs ESG hoved- og nøgletal samt FNs verdensmål

FSR ESG-hoved- og nøgletalsoversigten er anbefalet af Finansforeningen / CFA Society Denmark, FSR – danske revisorer og Nasdaq Copenhagen. Hensigten er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed. FNs verdensmål er er vedtaget af FN og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.


Rapporten viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte Verdensmål og nøgletal.

CO2 og klima

CO2 beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner, og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol).

CO2e Scope 1

74,0

ton

--

CO2e Scope 2

2,41

ton

--

Miljø, energi og ressourcer

Energiforbrug

382

MJ

--

Vandforbrug

55,0

m3

--

Sociale forhold

Kvinder i øvre ledelseslag

20,0

%

--

Sygefravær

98,0

Dage/FTE

--

Medarbejdere og kunder

Ud fra de 20 ansatte er der to kvinder, hvor af den ene arbejder i en stilling hvor det ikke er en tilsvarende kollega og den anden er voksenlærling og arbejder efter overenskomstløn lige som hendes yderligere kollegaer.

Fuldtidsansatte

20,0

 

--

Kvindelige fuldtidsansatte

10,0

%

--

Lønforskel mellem køn

0,00

Mænd : Kvinder

--

Fastholdelsesgrad af kunder

95,0

%

--

“Vi har et stort ønske om at uddanne  nye og dygtige elektrikere til installationsbranchen. 
Derfor repræsenterede 14% af vores medarbejderstab også lærlinge i perioden 2020/21 ”
Morten Lykke Brøndum
Elwerk ApS

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.

Sundhed og Trivsel

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Ligestilling Mellem Kønnene

Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
74,0
ton
Total CO2e emission i Scope 2
2,41
ton
Årligt energiforbrug
382
MJ
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
0,00
%
Årligt vandforbrug
55,0
m3

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
20,0
 
Andel kvinder af fuldtidsansatte
10,0
%
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
20,0
%
Lønforskel mellem kønnene
0,00
Mænd ifht. kvinder
Medarbejderomsætning
5,00
%
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
98,0
Dage/FTE
Fastholdelsesgrad af kunder
95,0
%

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified