ImpactReport™

JOHN JENSEN A/S, VVS INSTALLATIONER

CVR DK40272712

14.06.2024

Basis bæredygtighedsrapport

Baseret på FSRs ESG hoved- og nøgletal samt FNs verdensmål

FSR ESG-hoved- og nøgletalsoversigten er anbefalet af Finansforeningen / CFA Society Denmark, FSR – danske revisorer og Nasdaq Copenhagen. Hensigten er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed. 

FNs verdensmål er er vedtaget af FN og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.

Rapporten viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte Verdensmål og nøgletal.

Hos John Jensen VVS favner vi bredt og skelner hverken til køn, alder eller etnicitet. Vi driver vores virksomhed og baserer vores arbejde på respekt for vores medarbejdere, vores samfund, vores kunder og for miljøet. 
Jesper Leen Jensen
Adm. direktør

Vores medarbejdere

Sygefravær
Byggebranchen i Danmark har desværre en kedelig tendens med et højt antal af arbejdsulykker, hvortil der er relateret sygefravær. Vi gør meget ud af at registrere alle vores arbejdsulykker, så vi kan blive klogere. Vores medarbejderes sikkerhed har top prioritet, og vi har en ambition om, at alle skal komme sikkert hjem fra arbejde. Desværre er vores sygefravær steget en anelse sammenlignet med året før, hvilket hænger sammen med sygdom relateret til Covid-19 pandemien. 
 
Medarbejderomsætning
Mange af vores medarbejdere har været her i mange år, og vi har ligeledes adskillige eksempler på, at vores lærlinge bliver i virksomheden efter endt uddannelse. Dog er der sket en stigning i til- og fratrædelser blandt vores timelønnede medarbejdere i 2021. Dette er et resultat af mange store projekter i vores entrepriseafdeling, som løbende har medarbejdere ansat på akkordaftaler. Dertil er byggebranchen udfordret med mangel på arbejdskraft, hvorfor fastholdelse af vores medarbejdere er et af vores helt store fokusområder.

Fuldtidsansatte

220

 

2020

Sygefravær

10,0

Dage/FTE

2020

”Vi er her ikke for sjov, men det skal være sjovt at være her”.

 Netop det motto kendetegner vores mangeårige kontinuerlige 
kontrollerede vækst, hvor vi har opnået gode resultater. Samtidig prioriteres leder- og medarbejderudvikling i praksis, og arbejdsglæden er høj. 

I efteråret 2021 gennemførte vi en trivselsmåling blandt alle vores medarbejdere, og resultatet var ikke til at tage fejl. Til trods for 
vores store vækst er den generelle tilfredshed steget, og så ligger 
den ovenikøbet over benchmark for branchen.
 
Vi er stolte af vores positive resultatet, for der ligger dedikation bag 
hvert eneste initiativ for at styrke trivslen. Og vi ved, at vi hele tiden 
skal være på tæerne – også fremadrettet. For vores medarbejdere 
er vores vigtigste ressource, og dem skal vi værne om.

Uddannelse og lærlinge

Hos John Jensen VVS går vi op i at gøre det, vi er bedst til - og gøre det godt. Efteruddannelse af vores medarbejdere er et høj prioriteret fokusområde. 
Det er med til at sikre vores høje faglighed, og giver vores kunder 
sikkerhed for et veludført kvalitetsarbejde.

Vores lærlinge er vores fremtid, og derfor har vi altid mange lærlinge ansat. 
Vi har et omfattende lærlingeprogram, en succesfuld mentorordning og 
flere af vores lærlinge er medaljemodtagere.

Vi er oprigtigt interesseret og engageret i vores lærlinges udvikling. 
Derfor er vi indstillet på at bruge den tid og de kræfter, der skal til for, 
at vores lærlinge får den bedst mulige uddannelse.

Kvindelige kolleger

VVS-faget er en branche domineret af mænd, og det er desværre ingen undtagelse, når vi ser på vores generelle kønsfordeling. Dog er vi med til at gå forrest ved løbende ansættelse af kvindelige lærlinge, og vi ligger højere end gennemsnittet, når vi ser på andelen af kvinder i vores øvre ledelseslag.

Kvindelige fuldtidsansatte

10,0

%

2020

Kvinder i øvre ledelseslag

15,0

%

2020

CO2 og klima

CO2 beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner, og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol). 

CO2e Scope 1

538

ton

2020

CO2e Scope 2

7,90

ton

2020

Miljø, energi og ressourcer

Brændstof
Med mere end 100 servicebiler er brændstof det, der udgør størstedelen af vores samlede energiforbrug. Vi har to medarbejdere, der udelukkende sidder og booker vores servicebesøg, og det gør de systematisk, for at minimere antallet af kørte kilometer mest muligt.

Affaldshåndtering
Vi sorterer vores affald i pap, porcelæn, metal, brokker og restaffald.

Energiforbrug

2.807.863

MJ

2020

Vandforbrug

417

m3

2020

Ansvarlig ledelse

I 2005 etablerede vi en professionel bestyrelse, som i dag består af virksomhedsejer og administrerende direktør Jesper Leen Jensen, Tina Sandager og bestyrelsesformand Lars-Christian Brask.

Kvinder i bestyrelsen

1

 

2020

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.

Sundhed og Trivsel

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
538
ton
2020
Total CO2e emission i Scope 2
7,90
ton
2020
Årligt energiforbrug
2.807.863
MJ
2020
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
40,0
%
2020
Årligt vandforbrug
417
m3
2020

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
220
 
2021
Andel kvinder af fuldtidsansatte
10,0
%
2020
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
15,0
%
2020
Medarbejderomsætning
30,0
%
2020
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
10,0
Dage/FTE
2020
Fastholdelsesgrad af kunder
Ej opgjort
 

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Antal kvinder i virksomhedens bestyrelse
1
 
2020
Antal mænd i virksomhedens bestyrelse
2
 
2020
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder
100
%
2020
Lønforskel mellem CEO og medarbejdere
Ej opgjort
CEO ifht. ansatte

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified