ImpactReport™

SVEND FREDERIKSEN MASKINFABRIK A/S

CVR DK21504971

2022-09-29

Basis bæredygtighedsrapport

Baseret på FSRs ESG hoved- og nøgletal samt FNs verdensmål

FSR ESG-hoved- og nøgletalsoversigten er anbefalet af Finansforeningen / CFA Society Denmark, FSR – danske revisorer og Nasdaq Copenhagen. Hensigten er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed. FNs verdensmål er er vedtaget af FN og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.


Rapporten viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte Verdensmål og nøgletal.

CO2 og klima

CO2 beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner, og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol).

CO2e Scope 1

25,6

ton

2020

CO2e Scope 2

17,7

ton

2020

Miljø, energi og ressourcer

Energiforbrug

705.358

MJ

2020

Vandforbrug

310

m3

2020

Sociale forhold

Kvinder i øvre ledelseslag

40,0

%

2020

Sygefravær

13,0

Dage/FTE

2020

Medarbejdere og kunder

Fuldtidsansatte

25,0

 

2020

Kvindelige fuldtidsansatte

10,0

%

2020

Lønforskel mellem køn

0,00

Mænd : Kvinder

2020

Fastholdelsesgrad af kunder

100

%

2020

Ansvarlig ledelse

Kvinder i bestyrelsen

2

 

2021

Lønforskel CEO

1,30

CEO : Ansatte

2020

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.

Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Ligestilling Mellem Kønnene

Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder

Rent Vand og Sanitet

Vi skal sikre bæredygtig adgang til og forvaltning af vand og sanitet for alle

Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Industri, Innovation og Infrastruktur

Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Partnerskaber for Handling

Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
25,6
ton
2020
Total CO2e emission i Scope 2
17,7
ton
2020
Årligt energiforbrug
705.358
MJ
2020
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
40,0
%
2020
Årligt vandforbrug
310
m3
2020

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
25,0
 
2020
Andel kvinder af fuldtidsansatte
10,0
%
2020
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
40,0
%
2020
Lønforskel mellem kønnene
0,00
Mænd ifht. kvinder
2020
Medarbejderomsætning
10,0
%
2020
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
13,0
Dage/FTE
2020
Fastholdelsesgrad af kunder
100
%
2020

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Lønforskel mellem CEO og medarbejdere
1,30
CEO ifht. ansatte
2020

Disclaimer

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.