ImpactReport™

ARNE HALD A/S

CVR DK31497914

2023-10-02

Basis bæredygtighedsrapport

Baseret på FSRs ESG hoved- og nøgletal samt FNs verdensmål

FSR ESG-hoved- og nøgletalsoversigten er anbefalet af Finansforeningen / CFA Society Denmark, FSR – danske revisorer og Nasdaq Copenhagen. Hensigten er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed. FNs verdensmål er er vedtaget af FN og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.


Rapporten viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte Verdensmål og nøgletal.

CO2 og klima

CO2 beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner, og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol).

CO2e Scope 1

102

ton

--

CO2e Scope 2

12,9

ton

--

Miljø, energi og ressourcer

Energiforbrug

864.253

MJ

--

Vandforbrug

89,0

m3

--

Sociale forhold

Kvinder i øvre ledelseslag

0,00

%

--

Sygefravær

3,56

Dage/FTE

--

Medarbejdere og kunder

Fuldtidsansatte

54,0

 

--

Kvindelige fuldtidsansatte

5,00

%

--

Lønforskel mellem køn

1,07

Mænd : Kvinder

--

Ansvarlig ledelse

Kvinder i bestyrelsen

0

 

--

Mænd i bestyrelsen

4

 

--

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.

Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Ligestilling Mellem Kønnene

Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder

Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
102
ton
Total CO2e emission i Scope 2
12,9
ton
Årligt energiforbrug
864.253
MJ
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
40,0
%
Årligt vandforbrug
89,0
m3

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
54,0
 
Andel kvinder af fuldtidsansatte
5,00
%
Lønforskel mellem kønnene
1,07
Mænd ifht. kvinder
Medarbejderomsætning
10,0
%
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
3,56
Dage/FTE

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Antal kvinder i virksomhedens bestyrelse
0
 
Antal mænd i virksomhedens bestyrelse
4
 
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder
100
%

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified