ImpactReport™

T.J. TRANSMISSION A/S

CVR DK20876786

2023-12-09
Opret PDF

Basis bæredygtighedsrapport

Baseret på FSRs ESG hoved- og nøgletal samt FNs verdensmål
FSR ESG-hoved- og nøgletalsoversigten er anbefalet af Finansforeningen / CFA Society Denmark, FSR – danske revisorer og Nasdaq Copenhagen. Hensigten er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed. 

FNs verdensmål er er vedtaget af FN og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.

Rapporten viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte Verdensmål og nøgletal.

Medarbejderne

De ansatte

Vi har fokus på, og sætter en stor ære i at fastholde vores ansatte. Hvilket også er derfor at de fleste af de ansatte i TJ transmission, har været her i mange år. Vi har stor succes med at have og udlære lærlinge, og gør en dyd ud af at fastholde dem.

Sygefravær
Både sygefravær og arbejdsulykker registreres, dette så vi både kan blive klogere på årsager til fraværet men også så vi bedst muligt kan forebygge eventuelle årsager. Af samme grund har vi en sikkerhedsrepræsentant som sikre at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. 

Fuldtidsansatte

16,0

 

2021

Sygefravær

6,80

Dage/FTE

2021

Bæredygtighed og cirkulær økonomi

Elbranchen er konstant i udvikling, om det er nye metoder, krav, teknikker, kurser eller materialer, er man som elvirksomhed nødt til at være omstillingsparate, nysgerrige på nye tendenser og have interesse i at udvikle sig med tiden. Herunder er interessen for bæredygtighed og cirkulær økonomi blevet to hovedfaktorer i stort set alle brancher.

Derfor gør vi i TJ Transmission ekstra meget ud af ovenstående, om det er affaldsortering, genanvendelse af materialer, herunder både paller, tromler og kabler. Vi har de sidste fem år haft et øget fokus på optimering og udvikling.

Som virksomhed mener vi, at vi har et socialt ansvar, derfor støtter og sponsorer vi forskellige aktiviteter og formål. I naturlig forlængelse heraf, er der en dybtfølt interesse for vort omgivende samfund og dets udnyttelse af ressourcer. 
Troels Poul Jørgensen
T.J. TRANSMISSION A/S

CO2 og klima

CO2 beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner, og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol).

CO2e Scope 1

42,0

ton

2021

CO2e Scope 2

1,22

ton

2021

Miljø, energi og ressourcer

Målet for TJ Transmission er at entredjedel af energiforbruget i 2023 kommer fra vedvarende energikilder.

Energiforbrug

332.144

MJ

2021

Vandforbrug

79,0

m3

2021

Ledelsen

TJ Transmission startede  i 1994, i 1998 blev virksomheden et A/S og siden har bestyrelsen bestået af Bodil Gravgaard Jørgensen,  Troels Poul Jørgensen og Per De La Motte Olsen.

Kvinder i bestyrelsen

1

 

2021

Mænd i bestyrelsen

2

 

2021

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.

Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Klimaindsats

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
42,0
ton
2021
Total CO2e emission i Scope 2
1,22
ton
2021
Årligt energiforbrug
332.144
MJ
2021
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
0,00
%
2021
Årligt vandforbrug
79,0
m3
2021

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
16,0
 
2021
Andel kvinder af fuldtidsansatte
50,0
%
2021
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
35,0
%
2021
Lønforskel mellem kønnene
0,00
Mænd ifht. kvinder
2021
Medarbejderomsætning
10,0
%
2021
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
6,80
Dage/FTE
2021

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Antal kvinder i virksomhedens bestyrelse
1
 
2022
Antal mænd i virksomhedens bestyrelse
2
 
2022
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder
100
%
2022

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified