Taulborgs´ bæredygtighedsrapport

Dette er Taulborg Byg og VVS ApS´ første bæredygtighedsrapport. Rapporten er baseret på 2 CVR numre, 34888973 og 35407286, da virksomheden er sammensat af begge numre.

Vores værdier er god og ordentlig service overfor alle kunder store som små. Vi udfører alt fra service til vedligehold gennem vores VVS-, murer-, tømrer- og blikkenslagerafdeling. Derudover bygger vi nye huse og har 
store erhvervsopgaver.

Denne rapport er baseret på FSRs ESG hoved og nøgletal 
samt FNs Verdensmål.

Hensigten med rapporten er at tydeliggøre og standardisere centrale nøgletal for bæredygtighed. Rapporten viser fokus og status for arbejdet med bæredygtighed via udvalgte verdensmål og nøgletal. 

Vores valg om at have fokus på Co2 udledning begyndte for 10 år siden, da vi opsatte et solcelleanlæg, for at komme i gang med den grønne omstilling. Vi begyndte at arbejde aktivt med FN´s verdensmål ultimo 2023, og der er derfor plads til forbedringer i denne rapport,

Der er sket et skift i retning af vedvarende og  alternative energikilder. I denne forbindelse er der et øget fokus på at anvende præcis den mængde energi, der er nødvendigt.
Denne udvikling støtte Taulborg Byg og VVS ApS op om.

Vi arbejder dagligt på at give vores kunder den bedste og billigste løsning , der sætter fokus på at anvende præcis den mængde energi, der er nødvendigt. Samtidig har vi energirigtige og professionelle håndværkere, der kan kommer med mulige forslag til vores kunders nuværende 
energi niveau.  


FNs verdensmål er er vedtaget af FN og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.

CO2 og klima

CO2 beregninger i Scope 1 og Scope 2 er opgjort samlet for begge CVR numre i
Taulborg Byg og VVS ApS.

Brændstof
Med 21 servicebiler er brændstof det, der udgør størstedelen af vores samlede energiforbrug. Vi har nyere servicebiler som alle er med partikelfiltre. Vi har 1 medarbejdere, der udelukkende sidder og booker vores servicebesøg, og det gør hun systematisk, for at minimere antallet af kørte kilometer mest muligt.

Vi tror ikke på elbiler i servise branchen, men håber på at vores regering vil vågne op og se nødvendigheden af små kerne værker, så brint kan blive et brugbar emnet for os og transport branchen

CO2 beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner, og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol).

CO2e Scope 1

118

ton

2023

CO2e Scope 2

5,37

ton

2023

Miljø, energi og ressourcer

Hos Taulborg Byg og VVS ApS handler bæredygtighed om at tage ansvar.

Vi arbejder med at mindske vores egen miljøpåvirkning, derfor opsatte vi i 2013  et solcelleanlæg. Vi har skiftet vores varme ud med en varmepumpe, skiftet pærer ud med LED pærer, sat bevægelsessensorer op i vores lagerhaller.

Vi har indtil nu solgt vores vedvarende energi fra vores solcelleanlæg, men i fremtiden vil vi forbruge det her på vores lokalitet, så vi kan nedbringe vores energiforbrug og dermed bliver vores forbrug af vedvarende energi større.

Affaldshåndtering
Vi sortere vores affald i pap, porcelæn, metal, brokker, plastik og restaffald. I øjeblikket er vi i en proces med at få vores overskydende plastik sorteret rigtigt og afsat til genanvendelse.

Energiforbrug

2.023.179

MJ

2023

Vandforbrug

55,0

m3

2023

Sociale forhold

Ifølge Dansk Statistik havde danskerne i gennemsnit 11 fraværsdage i 2022 (2023 tallet er endnu ikke oplyst) . Vi er derfor meget tilfredse med vores sygefravær, som kun ligger på 7,7 dage i gennemsnit. Det udgør en procentsats på kun 3 % af den mulige arbejdstid. 

Hos Taulborg VVS og Byg ApS har alle en sundhedsordning gennem vores pensionsselskab. Her er der mulighed for læge,-, fysioterapeut, og-kiropraktorhjælp. Den indeholder desuden hurtig diagnose og kritisk sygdom. Dette tror vi på, er grunden til at vores medarbejdere har et lavt sygefravær.
 

Ordentlige arbejdsforhold

Som medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne arbejder alle hos os på dansk overenskomst. Det sikrer ordentlige arbejdsforhold, der lever op til gældende regler og lovgivning. 

Kvinder i øvre ledelseslag

20,0

%

2023

Sygefravær

7,70

Dage/FTE

2023

Medarbejdere og kunder

Medarbejdere

Alsidighed, veluddannede og energirigtige håndværkere, der udviser ordentlighed og ansvarlighed vægter vi rigtigt højt  i Taulborg Byg og VVS.
Vi går meget op i at være sociale og hver fredag samler vi vores håndværkere til morgenmad og hygge. Skulle der komme håndværkere ind på kontoret i løbet af dagen og vi sidder ved morgen eller frokostbordet, er der altid plads til en mere.
Gennem vores personaleforening er det muligt at være med til firma fodbold og andre arrangementer i løbet af året.

Lærlinge, voksenlærlinge og praktikanter

Vi tager ansvar for at uddanne fremtidens lærlinge. I 2023 udgjorde andelen af lærlinge i forhold til antal fuldtidsansatte 21,5 %, heraf 3 voksenlærling. Vi har hvert år praktikanter både fra folkeskolen og erhvervsskolen. Vi ligger vægt på, at de får en bred uddannelse, prøver meget forskelligt og arbejder seriøst med at gøre dem selvstændig tænkende, således at de har et godt og solidt fundament at bygge videre på, når de er færdig uddannet. Det er et erhverv, der konstant er under udvikling, og det skal vores lærlinge uddannes til at navigere i.

Social ansvarlighed
Vi går op i at alle har ret til et arbejde eller uddannelse og vi har derfor ansat 2 pensionister, 2 fleksjobs visiterede medarbejdere og 1 EGU elev.

Kunder
Vi går op i at det arbejde, vi udfører indeholder kvalitet og ordentlighed og ansvarlighed. Vi har udviklet et kvalitetschecks skema, som bruges ved hver opgave. Dette giver vores kunder et overblik over, hvad der er udført af arbejde, eventuelt hvad vi mangler og hvad tid det bliver færdiggjort. 

Vi er medlem af Byg Garanti og sikre dermed vores kunder. 

Fuldtidsansatte

28,0

 

2023

Kvindelige fuldtidsansatte

11,0

%

2023

Fastholdelsesgrad af kunder

100

%

2023

Ansvarlig ledelse

Vi har hos Taulborg VVS og Byg ApS valgt at bruge vores revisor samt en ekstern konsulent og ejer i  bestyrelsen. Dette giver den bedste løsning og vi får en god sparring, når vi har en ekstern konsulent tilknyttet.

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende Verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.

Verdensmål 7: Bæredygtig energi

Hos Taulborg Byg og VVS ApS understøtter vi den grønne omstilling.  Vi vejleder vores kunder i den bedste energiløsning, der kan reducere deres energiforbrug. Hvilket hermed giver et lavere CO2-udslip.

Herunder blandt andet:

 • Energioptimering
 • Isolering af både af installationer og klimaskærm i bygninger
 • Intelligent styring af installationer
 • Solceller og batterilagring
 • Varmepumper
 • Indregulering af varme- samt ventilationsanlæg og meget mere.

Verdensmål 8: Anstændig jobs og økonomisk vækst.

Vi tager ansvar for at uddanne fremtidens lærlinge. I 2023 udgjorde andelen af lærlinge i forhold til antal fuldtidsansatte 21,5 %, heraf 3 voksenlærling. Vi har hvert år praktikanter både fra folkeskolen og erhvervsskolen. Vi ligger vægt på, at de får en bred uddannelse, prøver meget forskelligt og arbejder seriøst med at gøre dem selvstændig tænkende, således at de har et godt og solidt fundament at bygge videre på, når de er færdig uddannet. Det er et erhverv, der konstant er under udvikling, og det skal vores lærlinge uddannes til at navigere i.

Vi går op i, at alle har ret til et arbejde eller uddannelse og vi har derfor ansat 2 pensionister, 2 fleksjobs visiterede medarbejdere og 1 EGU elev.

Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund.

I Danmark flytter folk ind til byerne og væk fra landet. Så vi skal være med til at sikre, at der sker en udvikling i landområderne, at der er gode spændende jobs at få og at familierne kan fungere og trives i både arbejde og fritid.

Vi tror på at tilstedeværelse og opbakning i de lokalområder, som vi selv er en del af og bidrager til udvikling og liv.

Taulborg VVS og Byg ApS sponsorerer:

 • Ø. Bjerregrav boldklubben
 • Hammershøj hallen 
 • Hammershøj friluftbad
 • Hammershøj Skole  
 • Hornbæk sport forening 
 • Fårup idrætsforening 
 • Mellerup mini putter
 • SIK Viborg håndbold hold
 • Spastikker foreningen 
 • Diverse pensionist foreninger og banko .

Vi sponsorere de ovenstående, fordi vi ønsker at bakke op om de lokale ildsjæle, som medvirker til, at der sker mange forskellige aktiviteter i lokalområderne.

Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Appendiks

Vi har valgt ikke at have nogle nøgletal med i vores rapport og dette er pga. at vi ikke registere forskellige tal til beregning af de usynlige nøgletal.  Udregningen for Scope 3 går vi i gang med her i 2024. 

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
118
ton
2023
Total CO2e emission i Scope 2
5,37
ton
2023
Årligt energiforbrug
2.023.179
MJ
2023
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
19,7
%
2023
Årligt vandforbrug
55,0
m3
2023

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
28,0
 
2022
Andel kvinder af fuldtidsansatte
11,0
%
2023
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
20,0
%
2022
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
3,00
Dage/FTE
2022
Fastholdelsesgrad af kunder
100
%
2023

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Antal kvinder i virksomhedens bestyrelse
0
 
2023
Antal mænd i virksomhedens bestyrelse
3
 
2023
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder
Ej opgjort
 

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified