ImpactReport™

FUNDERHOLME SMEDIE A/S

CVR DK21831646

2023-10-02

Basis bæredygtighedsrapport

Baseret på FSRs ESG hoved- og nøgletal samt FNs verdensmål

FSR's ESG-hoved- og nøgletalsoversigt er anbefalet af Finansforeningen/CFA Society Denmark, FSR – Danske Revisorer og Nasdaq Copenhagen. Hensigten er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed. FNs verdensmål er er vedtaget af FN og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.


Rapporten viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte Verdensmål og nøgletal.

CO2 og klima

CO2 beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner, og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol).

CO2e Scope 1

96,5

ton

--

CO2e Scope 2

30,1

ton

--

Miljø, energi og ressourcer

Energiforbrug

1.033.159

MJ

--

Vandforbrug

83,0

m3

--

Sociale forhold

Kvinder i øvre ledelseslag

0,00

%

--

Sygefravær

4,00

Dage/FTE

--

Medarbejdere og kunder

Fuldtidsarbejdsstyrke

19,0

 

--

Kvindelige fuldtidsansatte

5,00

%

--

Lønforskel mellem køn

0,95

Mænd : Kvinder

--

Ansvarlig ledelse

Kvinder i bestyrelsen

2

 

--

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
96,5
ton
Total CO2e emission i Scope 2
30,1
ton
Årligt energiforbrug
1.033.159
MJ
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
45,0
%
Årligt vandforbrug
83,0
m3

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
19,0
 
Andel kvinder af fuldtidsansatte
5,00
%
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
0,00
%
Lønforskel mellem kønnene
0,95
Mænd ifht. kvinder
Medarbejderomsætning
10,0
%
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
4,00
Dage/FTE
Fastholdelsesgrad af kunder
Ej opgjort
 

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified