ImpactReport™

SCHYBERG VVS ENTREPRISE ApS

CVR DK26368642

14.06.2024

Basis bæredygtighedsrapport

Baseret på FSRs ESG hoved- og nøgletal samt FNs verdensmål

FSR ESG-hoved- og nøgletalsoversigten er anbefalet af Finansforeningen / CFA Society Denmark, FSR – danske revisorer og Nasdaq Copenhagen. Hensigten er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed. FNs verdensmål er er vedtaget af FN og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.


Rapporten viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte Verdensmål og nøgletal.

CO2 og klima

CO2 beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner, og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol).

CO2e Scope 1

1,75

ton

2020/2021

CO2e Scope 2

0,04

ton

2020/2021

Miljø, energi og ressourcer

Energiforbrug

10.827

MJ

2021/2022

Vandforbrug

453

m3

2021/2022

Sociale forhold

Sygefravær

30,0

Dage/FTE

2022/2023

Medarbejdere og kunder

Fuldtidsansatte

5,00

 

2022/2023

Fastholdelsesgrad af kunder

95,0

%

2021/2022

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
1,75
ton
2020/2021
Total CO2e emission i Scope 2
0,04
ton
2020/2021
Årligt energiforbrug
10.827
MJ
2021/2022
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
40,0
%
2021/2022
Årligt vandforbrug
453
m3
2021/2022

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
5,00
 
2022/2023
Medarbejderomsætning
5,00
%
2021/2022
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
30,0
Dage/FTE
2022/2023
Fastholdelsesgrad af kunder
95,0
%
2021/2022

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified