ImpactReport™

Blik og VVS 
Kaj Dahl Andersen A/S

CVR DK14235094

20.05.2024

Bæredygtighedsrapport 2023

Dette er Blik & VVS Kaj Dahl Andersens første bæredygtighedsrapport.
Vi er i en løbende proces, hvor vi arbejder med bæredygtighed.
Vi er beliggende i Auning på Djursland og har været her siden 1986.
Vi beskæftiger os med både VVS- og Blikkenslager arbejde.

Vores rapporten er baseret på FSRs ESG hoved- og nøgletal samt FNs Verdensmål

FSR's ESG-hoved- og nøgletalsoversigt er anbefalet af Finansforeningen/CFA Society Denmark, FSR – Danske Revisorer og Nasdaq Copenhagen. Hensigten er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed. FNs Verdensmål der er vedtaget af FN og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.


Rapporten viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte Verdensmål og nøgletal.

”De gode solide familiemæssige værdier, de gennemsyrer også min ledelsesform.

En aftale er en aftale og der skal være ordentlighed, ” fortæller Kaj. ”Det er nemt nok at finde kunder, men de skal også gerne komme igen.

Og ansigtet udadtil er mine medarbejdere. De skal have en stor del af æren for, at det er gået godt. De er rygraden i firmaet.”

Kaj Dahl Andersen
Blik og VVS Kaj Dahl Andersen A/S

CO2 og klima

CO2 beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner, og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol).

CO2e Scope 1

67,6

ton

2023

CO2e Scope 2

6,14

ton

2023

Miljø, energi og ressourcer

Med 14 biler kørende, er brændstof en stor del af energiforbruget.
Vi bestræber os på, at lave ruteplanlægninger til vores spjæld folk, så vi minimere brændstoffet mest muligt.
Vi har i 2023 skiftet alt vores belysning i kontor, samt lager til LED, hvilket vi håber vil have en positiv indvirkning på elforbruget.
I 2022 omlagde vi vores planlægning af opgaver fra papir til elektronisk, ligesom vores økonomiafdeling er gjort elektronisk. Disse omlægninger har sparet os for en del papir og printer udgifter, og vi er stadig i en løbende udvikling for at blive helt elektroniske.

Energiforbrug

998.372

MJ

2023

Vandforbrug

110

m3

2023

Sociale forhold

Vores sygefravær skal ses i lyset af 2 lang tids sygemeldinger.
Vi fastholder vores medarbejdere også i sygdomsforløb, hvorfor sygefravær er høj i 2023.
I vores branche kan der være udskiftning i medarbejdere grundet store entrepriser, vi er dog stolte over at have medarbejdere som har været i firmaet i henholdsvis 31 år og 19 år.

Sponsorater
Vi vægter scocial ansvarlighed højt og støtter lokalt gennem sponsorater. I 2024 er vi Team sponsor for Team Rynkeby, som støtter børn med kritiske sygdomme.

Sygefravær

7,03

Dage/FTE

2023

Medarbejdere 

VVS- og blikkenslager faget er domineret af mænd. Vi har desværre ingen kvindelige kollegaer i marken, men er glade for vores fordeling af kvinder på kontoret og i ledelsen.
Vi har de seneste 5 år lagt over vores mål for elevpoint, hvilket vi er tilfreds med.
I 2023 har vi haft voksenlærlinge, men vi har også tidligere haft succes med unge lærlinge.

Fuldtidsansatte

20,0

 

2023

Kvindelige fuldtidsansatte

15,0

%

2023

Lønforskel mellem køn

1,06

Mænd : Kvinder

2023

Kvinder i øvre ledelseslag

33,0

%

2023

Ansvarlig ledelse

De gode solide familiemæssige værdier, gennemsyrer Kajs ledelsesform.
Kaj holder på åbenhed og en flad struktur i firmaet.

Bestyrelse:
I 2020 etablerede vi en professionel bestyrelse, som i dag består af virksomhedsejer og administrerende direktør Kaj Dahl Andersen, Hans-Ulrik Revsbech Jensen og bestyrelsesformand Erik Møller.

Mænd i bestyrelsen

3

 

2023

Lønforskel CEO

2,00

CEO : Ansatte

2023

FN's Verdensmål

Vi har i 2023 valgt at arbejde med følgende Verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.

Vi anser det for en del af firmaets sociale ansvar at optage lærlinge og give dem mulighed for den uddannelse, som Kaj selv fik i sin tid.
Vores montører bliver efteruddannet med relevante kurser, så vi kan følge med tiden og give vores kunder den bedst mulige service.

Vi arbejder på at gøre vores kontorer mere bæredygtige, bl.a. ved udskiftning af lamper/pærer til LED.
Vi vil i 2024 sætte affaldssortering på programmet. 
Vi har købt en pap presser, så vi presser alt vores pap, som så bliver afhentet og genanvendt.

Vi vægter lokalsamfundet meget højt og handler så vidt muligt lokalt.
Det gælder både ved indkøb af arbejdstøj, julegaver til vores medarbejdere, advokat bistand mv.
Vi sponsorerer de omkringliggende foreninger, især sportsforeninger.
Vi har dog i 2023, som noget helt nyt, givet et pænt sponsorat til en lokal ung fyr, som kører Motorsport.

Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
67,6
ton
2023
Total CO2e emission i Scope 2
6,14
ton
2023
Total CO2e emission i Scope 3
18,5
ton
2023
Årligt energiforbrug
998.372
MJ
2023
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
42,8
%
2023
Årligt vandforbrug
110
m3
2023

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
20,0
 
2023
Andel kvinder af fuldtidsansatte
15,0
%
2023
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
33,0
%
2023
Lønforskel mellem kønnene
1,06
Mænd ifht. kvinder
2023
Medarbejderomsætning
25,0
%
2023
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
7,03
Dage/FTE
2023
Fastholdelsesgrad af kunder
Ej opgjort
 

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Antal kvinder i virksomhedens bestyrelse
0
 
2023
Antal mænd i virksomhedens bestyrelse
3
 
2023
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder
100
%
2023
Lønforskel mellem CEO og medarbejdere
2,00
CEO ifht. ansatte
2023

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified