ImpactReport™

Dansk Installations Teknik A/S

CVR DK38272896

14.06.2024

Basis bæredygtighedsrapport

Baseret på FSRs ESG hoved- og nøgletal samt FNs Verdensmål

FSR's ESG-hoved- og nøgletalsoversigt er anbefalet af Finansforeningen/CFA Society Denmark, FSR – Danske Revisorer og Nasdaq Copenhagen. Hensigten er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed. FNs Verdensmål er er vedtaget af FN og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.


Rapporten viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte Verdensmål og nøgletal.

CO2 og klima

CO2 beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner, og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol). Vi har inde i vores overvejelser om vi skal anskaffe solceller.

CO2e Scope 1

136

ton

2022/2023

CO2e Scope 2

4,48

ton

2022/2023

Miljø, energi og ressourcer

I vores energiforbrug er indregnet at vi anvender varmepumpe og derfor bruger minimal mængde naturgas.

Energiforbrug

719.564

MJ

2022/2023

Vandforbrug

57,2

m3

2022/2023

Sociale forhold

Vores medarbejdersomsætning viser vores evne til at tilpasse os markedet, da vores segment er byggeri at nye parcel og rækkehus.

Kvinder i øvrige ledelseslag

50,0

%

2022/2023

Sygefravær

2,70

Dage/FTE

2022/2023

Medarbejdere og kunder

Håndværksvirksomheder har ofte kvinder på kontoret og  ikke i marken, hvor lønnen er højere grundet akkordarbejde.

Fuldtidsansatte

28,7

 

2022/2023

Kvindelige fuldtidsansatte

16,4

%

2022/2023

Lønforskel mellem køn

0,57

Mænd : Kvinder

2022/2023

Ansvarlig ledelse

Kvinder i bestyrelsen

1

 

2022/2023

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende Verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.

Rent Vand og Sanitet

Vi skal sikre bæredygtig adgang til og forvaltning af vand og sanitet for alle

Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
136
ton
2022/2023
Total CO2e emission i Scope 2
4,48
ton
2022/2023
Årligt energiforbrug
719.564
MJ
2022/2023
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
40,0
%
2022/2023
Årligt vandforbrug
57,2
m3
2022/2023

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
28,7
 
2022/2023
Andel kvinder af fuldtidsansatte
16,4
%
2022/2023
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
50,0
%
2022/2023
Lønforskel mellem kønnene
0,57
Mænd ifht. kvinder
2022/2023
Medarbejderomsætning
57,5
%
2022/2023
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
2,70
Dage/FTE
2022/2023
Fastholdelsesgrad af kunder
100
%
2022/2023

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified